Arselor Mital Prijedor izlazi iz krize

Prijedorsko preduzeće „Arselor Mital“ je od početka ovog mjeseca otpremilo željezarama oko 150 000 tona rude što nagovještava da ovaj rudnik željezne rude postepeno izlazi iz recesije. Generalni menadžer ovog preduzeđa Murari Mukardži je procijenio da je najteža situacija prošla i da nastupa period izlaska iz krize. „Što se tiče naših poslovnih rezultata do sada smo u septembru otpremili 150 000 tona materijala, a proizvodnja će biti na nivou od 145 000 tona“, rekao je Mukardži i naglasio da je ovo „veliki zaokret“ u poređenju sa prvim kvartalom ove godine kada su željezare smanjivale zalihu rude na depoima, te da je ponovo došlo do potražnje za željeznom rudom. On je podsjetio da je ovogodišnji plan rudnika bila proizvodnja 1.2 miliona tona, a nakon revizije poslije prvog tromjesečja, optimistična procjena je bila proizvodnja do 800 000 tona. „Trenutno se nadamo i očekujemo da bi ovu godinu mogli završiti sa proizvedenih milion tona rude“, naveo je Mukardži rekavši da optimizam potvrđuju dobri rezultati u durgoj polovini godine. Preduzeće je, uprkos restriktivnim mjerama koje su preduzimane tokom godine, uspjelo da održi tekuću likvidnost i planirani obim investicija, naročito na pripremi novog površinskog kopa Buvač u koji je investirano oko 30 miliona evra. Otvaranjem ovog kopa na ovom području vađenje rude će biti produženo za najmanje 20 godina.

Comments are closed.