Banjsko liječenje za 285 penzionera

Udruženje penzionera opštine Prijedor uputiće ove godine u banje 285 članova za šta je iz opštinskog budžeta planirano da se izdvoji 100 000 KM, rekao je Slobodan Brdar predsjednik ovog Udruženja. On je dodao da će 30 odsto troškova boravka u banjama u Mlječanici, Banji Vrućici i Kulašima plaćati sami penzioneri. Boravak u banjskim lječilištima ugovoren je za period od 1. maja do 30. juna. Prema kriterijumima Udruženja, pravo na banje imaće penzioneri čije su penzije niže od 500 KM i koji u posljednjih pet godina nisu koristili banje, te su lošeg imovnog i zdravstvenog stanja. Evidenciju će izvršiti mjesni odbori Udruženja penzionera.

Comments are closed.