Besplatan seminar o korištenju svjetskih trendova u svrhu razvoja poslovne inteligencije

Udruženje za Upravljanje Projektima u Bosni i Hercegovini (UUPuBIH) u saradnji sa Agencijom za Ekonomski razvoj grada Prijedora (PREDA-PD), održaće besplatan seminar u cilju primjene alata za socijalno umrežavanje, razvoja baze znanja i razmjene dokumenta u svrhu olakšanja komunikacije unutar organizacija, preduzeća i korporacija na globalnom nivou.

Seminar će se održati u ponedjeljak 12.11.2012. godine u prostorijama agencije PREDA-PD sa početkom u 13:00 časova. Predavanja će se održavati na Engleskom jeziku, te će predavanja vršiti gdin. Les Squires, specijalista za socjalne mreže i razvoj baza znanja iz Kolorada, USA. Seminar je potpuno besplatan sa ograničenim brojem učesnika.

Svi učesnici su obavezni da ponesu sopstvene lap top ili tablet uređaje kako bi mogli pratiti i učestvovati u predavanjima.

Predviđeno je da seminar traje 2-3 sata, te je potpuno besplatan i finansira ga Istraživački Odbor svjetske asocijacije za upravljanje projektima (IPMA).

Seminar će se vršiti na konkretnim primjerima iz prakse, baziranim na podacima dvanaestogodišnjeg istraživanja svjetske asocijacije IPMA. Učesnici će naučiti kako da koristite moderne alate u svrhu dijeljenja procesa i resursa sa ciljem bolje razmjene podataka i integracije poslova. Prethodni seminari su pokazali da učesnici nastavljaju da koriste ove alate dugo nakon završetka seminara.

Seminar će kroz praktične primjere obuhvatiti:
-Baze znanja i zajednički procesi (kao primjer: IPMA baza znanja, Google drive) ,
-Društveno umrežavanje (kao primjer: Linkedin, Twitter i Facebook),
-Uvod u Cloud Computing (kao primjer: Google apps)
-Brojne druge funkcije i metode koje poboljšavaju zajednički rad organizacije, preduzeća ili korporacije.

Prijave za učestvovanje u seminaru i više informacija možete dobiti na broj telefona +387 (0)65 307 298 ili putem e-maila damir.dracic@uup.ba .

Les Squires, specijalista za socijalne mreže i razvoj baza znanja
Les Squires iz Kolorada, USA, specijalista je za razvoj i implementaciju socijalnih mreža, alata i programera. Les je član Američke asocijacije za upravljanje projektima (ASAPM – American Society for the Advancement for Project Management). U svojstvu člana Upravnog Odbora svjetske asocijacija za upravljanje projektima (IPMA – International Project Management Association), te kao nosilac poslova Istraživačkog tima iste asocijacije, on je u proputovanju po međunarodnim konferencijama širom Evrope gdje ujedno obavlja i ulogu izlagača. Neposredno nakon završetka konferencije na Kritu u Grčkoj prošlog mjeseca, Les je počeo sa obilaskom zemljama u regionu koje su članice IMPA-e. Les dolazi u Bosnu i Hercegovinu u posjetu UUPuBIH (Udruženje za Upravljanje Projektima u Bosni i Hercegovini) kako bi dodatno promovisao IPMA-u, UUPuBIH ali isto tako i korišctenje društvenih mreža u svrhu ostvarivanja baza znanja i razmjene dokumentacije na osnovu konkretnih primjera 60 zemalja članica IPMA, svjetksih korporacija i drugih organizacija.

Les veruje da najbolji način za organizacije i preduzeća da shvate moć društvenih medija za ličnu i poslovnu upotrebu je zapravo da isti izgrade mrežu i primjene ih u svojim okruženjima. Cilj ovog seminara je da se implementiraju i primjene alati za socijalno umrežavanje razvijeni namjenski da olakšaju komunikaciju unutar organizacije, preduzeća i korporacija na globalnom nivou. Ovo će biti praktična radionica te se od učesnika očekuje da prisustvuju sa svojim Lap Top uređajima kako bi praktično mogli da iskoriste sve prednosti ovog seminara. Alati koji se koriste u radionici su uglavnom besplatni i uključuju Skype, Google Drive, Linkedin, Facebook, Google Reader i Google Analytics.

Foto – www.fis.unm.si

Comments are closed.