Bez povreda na radu u Arselor Mital Prijedoru

Tokom 2008.godine i od početka ove godine u rudniku „Arselor Mital Prijedor“ nije bilo povreda na radu, zbog kojih bi radnici koristili bolovanje, rekao je generalni menadžer ovog preduzeća Murari Mukardži i potvrdio da su u prijedorskom rudniku postignuti takvi standardi zaštite na radu da već sada upozoravaju radnike i na moguće povrede prilikom ulaska ili izlaska iz autobusa. „Radnici su najveći resurs preduzeća zbog čega se svakodnevno radi na poboljšanju uslova rada i unapređenju zaštite na radu“, naglasio je Mukardži ističući da se i na nivou multinacionalne kompanije „Arselor Mital“ velika pažnja posvećuje ovom segmentu. Mukardži je dodao da je ove godine program zaštite na radu posvećen zdravlju i higijeni na radnim mjestima. U „Centralnoj radioni“ su u utorak za radnike ovog pogona, kamenoloma „Drenovača“ i uprave povodom 28. aprila, Dana zaštite na radu, prezentovane preduzete mjere zaštite na radu, održano predavanje o stresu, izvedena pokazna vježba za slučajeve povreda, te vršeno mjerenje krvnog pritiska i šećera. U srijedu je isti program prezentovan i na kopu u Omarskoj.

Comments are closed.