Bez sumnjivih slučaja sa simptomima novog gripa

Prijedorska Opšta bolnica još nije koristili niti jedan od 20 raspoloživih brzih testova za utvrđivanje simptoma novog gripa, jer do sada nije registrovan ni jedan sumnjiv slučaj koji bi ukazivao na ovo oboljenje, potvrdio je direktor ove zdravstvene ustanove Mirko Sovilj. „Epidemiološka situacija u opštini je povoljna ali nas podaci iz susjednih zemalja o broju oboljelih od novog gripa upozoravaju da ništa ne možemo prepustiti slučaju i mi se tako ponašamo“, rekao je Sovilj i naveo da se bolnički stručni tim sedmično sastaje i analizira situaciju, a ukoliko okolnosti budu zahtijevale, ne samo da će se češće sastajati, nego će potraživati dodatne količine brzih testova. Sovilj je dodao da su u toku aktivnosti oko nabavke maski sa visokim stepenom zaštite. Direktor Doma zdravlja Prijedor Mladen Miodragović je rekao da ova zdravstvena ustanova nema brzih testova za otkrivanje simptoma gripa H1N1, ali je naglasio da su preduzeli niz aktivnosti kako bi kvalitetno reagovali na njihovu pojavu. „Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju novog gripa u aprilu, mi smo sačinili akcioni plan u kojem su jasno definisani svi zadaci i radnje koje zdravstveni radnici i ostali subjekti u lokalnoj zajednici treba da preduzmu u slučaju da registrujemo obolje od novog grupa“, rekao je Miodragović i dodao da su svoj akcioni plan dostavili resornom ministarstvu i opštini.

Comments are closed.