Biomasa za toplanu sa centralnih rudišta

drvo

Prije dva dana počela je eksploatacija šume na 250 hektara bivših rudišta Rudnika željezne rude „Ljubija“.

Prema procjenama, biće proizvedeno između sedam i deset hiljada kubika sječke za gradsku toplanu i određena količina tehničkog drveta, koje će biti ponuđeno kupcima zainteresovanim za ovaj drvni sortiment.

U skladu sa preporukama struke, ne vrši se totalna sječa, već se jedan dio najzdravijih stabala ostavlja kao podloga za buduću industrijsku plantažu, čije je podizanje predviđeno projektom rekultivacije bivših rudišta, rekao je Stanko Vujković, direktor Rudnika „Ljubija“.

Na tenderu koji je proveden, za glavnog izvođača radova na eksploataciji izabrana je firma „Niskogradnja“, koja je kao podizvođače angažovala manje firme sa prijedorskog područja, koje se inače bave ovom djelatnošću.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.