Blizu 5500 predmeta teških 100 miliona maraka

Prijedorska kancelarija Pravobranilaštva Republike Srpske prošle godine je evidentirala 5 429 predmeta ratnih šteta „teških“ gotovo sto miliona maraka. Zamjenik pravobranioca RS Zoran Basrak rekao je da je iz prethodnog perioda preneseno 2 954 predmeta vrijednosti 99.688.272 KM, a lani je zaprimljeno 2 475 novih predmeta čija je vrijednost 127.000 KM. On je rekao da je u 2010. godini prijedorska kancelarija riješila 1 138 predmeta vrijednih 3,2 miliona KM, gdje je u 233 predmeta postignuto poravnanje vrijedno 2,7 miliona KM, a u 905 predmeta obustavljen postupak. „U 2010. godini održane su 793 rasprave, a u 299 predmeta uložene su žalbe i prigovori Ministarstvu pravde RS kao drugostepenom organu“, rekao je Basrak. On je dodao da u nekim predmetima ratne štete postoje odluke Apelacionog suda BiH sa precizno definisanim rokovima, te da su ti predmeti prioritetni za rješavanje, budući da mogu izazvati posljedice po institucije RS. „Ove odluke vezane su za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, a najčešće se odnose na nerješavanje predmeta u razumnim rokovima, mada je poznato da se radi o velikom broju predmeta za koje je potreban veći broj zaposlenih“, naveo je Basrak. Postupanje u predmetima ratne štete je složeno s obzirom da je postupak identičan sudskom i podrazumijeva provođenje dokaza, svjedoke, isprave, vještačenja… Zakon o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. godine do 19. juna 1996. godine Narodna skupština RS donijela je u novembru 2005. godine.
SRNA

Comments are closed.