Budite volonter na Festivalu Most Mira

Organizaciji Most Mira potrebni su volonteri za umjetničke radionice za mlade na Most Mira festivalu koji će biti održan od 3. do 13. maja 2012. godine u Kevljanima kod Prijedora.
“Most Mira” je dobrotvorna organizacija registrovana u Velikoj Britaniji i Bosni i Hercegovini, koja organizuje godišnji umjetnički festival za mlade u selu Kevljani kod Prijedora, za oko 400 djece. Ovo omogućuje tim volontera iz evropskih zemalja i BiH.
Cilj festivala je da stvaranje nezavisnog društvenog i kulturnog prostora u kojem mladi iz podijeljene zajednice mogu da usvoje nove umjetničke vještine i steknu nove prijatelje. Djeca koja učestvuju u festivalu su od 5 do 15 godina starosti, različitih nacionalnosti; bošnjačke, srpske, hrvatske i romske, a neki od njih pohađaju i škole sa školskim programima u skladu sa svojom nacionalnošću.
Naša namjera je sprovođenje u djelo participativnih umjetničkih radionica koje vode sama djeca – učesnici, sa većim naglaskom na kreativnom procesu nego na stvaranju “savršenog” konačnog djela. Pet dana festivalskih radionica (od 7. do 11. maja) će biti propraćeno jednim danom probnih radionica i izvođenja 12. maja. Ono što je najvažnije je da je festival posvećen kulturnoj razmjeni, timskom radu, kreativnosti i zabavi! Možete pročitati više o ciljevima Mosta Mira, prethodnim festivalima i o tome kako je biti volonter na našoj web stranici: www.mostmiraproject.org.
Organizaciji su za ovogodišnji festival potrebni volonteri – voditelji radionica, kao i volonteri-asistenti koji bi od iskusnih voditelja radionica učili kako se planiraju i održavaju umjetničke radionice za mlade i kroz timski rad praktično održali radionice iz sljedećih oblasti: animacija, likovne umjetnosti (s naglaskom na korištenju recikliranih materijala), muzičko komponovanje, ples, ritmički instrumenti, plesna koreografija, drama i forum teatar, izgovorena riječ, cirkuske vještine.
Ovo je volonterska aktivnost, ali Most Mira obezbjeđuje obuku, neke od putnih troškova i obroke za volontere. Volontiranje na Most Mira festivalu je prilika za stvaranje kontakata sa internacionalnim volonterima – umjetnicima iz različitih oblasti, a Most Mira će putem svog plana stalnih godišnjih aktivnosti u zajednici pružiti dodatne obuke za volontere angažovane na festivalu, u cilju povezivanja njihovog volonterskog iskustva sa predstavljanjem na tržištu rada i budućim zapošljavanjem.
Volonteri koji ne žive u blizini festivala biće smješteni u neposrednoj blizini lokacije održavanja festivala, a obroci će biti obezbijeđeni u društvenom domu u Kevljanima kod Prijedora, gdje se festival održava. Svi volonteri Mosta Mira moraju potpisati i upravljati se Dokumentom o zaštiti djece i Dokumentom o pravilima ponašanja.

1. Volonteri – voditelji radionica
Lične specifikacije
Osnovne osobine:
Prisustvo na festivalu u Prijedoru (BiH) od 3. do 13. maja 2012.
Prethodno iskustvo u sprovođenju participativnih radionica koje podstiču timski rad i komunikaciju u jednoj ili više od sljedećih oblasti:
-Animacija i stock motion animacija
-Likovne umjetnosti, s naglaskom na korištenju recikliranih materijala
-Muzičko komponovanje
-Ples, ritmički instrumenti (u stilu engleske grupe “Stomp”)
-Plesna koreografija
-Drama i forum teatar
-Izgovorena riječ
-Cirkuske vještine, naročito klovnovske vještine i akrobatika na trampolinama.
Iskustvo u radu sa mladim ljudima
Interes za osnaživanje mladih ljudi umjetnošću i pomoć mladima u razvijanju konačnih djela za izlaganje ili izvođenje.
Izvrsne komunikacijske vještine i vještine rada u timu i sposobnost za kreativan i fleksibilan pristup radionicama.
Spremnost za mentorisanje volontera pripravnika na radionicama i nadziranje njihovog usvajanja vještina tokom festivala.
Dobro poznavanje govornog engleskog jezika i sposobnost za rad s prevodiocima i osobama sa ograničenim poznavanjem engleskog jezika.
Poželjne osobine:
Sposobnost za rad sa ograničenim resursima
Iskustvo u radu u inostranstvu
Jezičke vještine na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku ili na francuskom ili rumunskom jeziku

2. Volonteri-asistenti
Lične specifikacije
Osnovne osobine:
Prisustvo na festivalu u Prijedoru (BiH) od 3. do 13. maja 2012.
Iskustvo u jednoj ili više od sljedećih oblasti:
-Animacija i stock motion animacija
-Likovne umjetnosti, s naglaskom na korištenju recikliranih materijala
-Muzičko komponovanje
-Ples, ritmički instrumenti (u stilu engleske grupe “Stomp”)
-Plesna koreografija
-Drama i forum teatar
-Izgovorena riječ
-Cirkuske vještine, naročito klovnovske vještine i akrobatika na trampolinama.
Interes za osnaživanje mladih ljudi umjetnošću i pomoć mladima u razvijanju konačnih djela za izlaganje ili izvođenje.
Izvrsne komunikacijske vještine i vještine rada u timu.
Spremnost na mentorisanje od strane iskusnog voditelja radionice koji će nadzirati vaše usvajanje vještina tokom festivala.
Izvrsne jezičke vještine na srpskom/hrvatskom/bosanskom jeziku ili na francuskom ili rumunskom jeziku.
Dobro poznavanje govornog engleskog jezika i sposobnost za povremene usmene prevode.
Poželjne osobine:
Sposobnost za rad sa ograničenim resursima
Iskustvo u radu sa mladim ljudima

Kako se prijaviti?
Molimo vas da pošaljete svoj CV i propratno pismo u kojem ćete navesti na koji način zadovoljavate lične specifikacije na e-mail adresu mostmira2012@gmail.com do 31. marta 2012. godine. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon +387 (0)65/755-426.
Most Mira

Comments are closed.