Budžetski suficit oko 1.6 miliona KM

Opština Prijedor je u prošloj godini poslovala pozitivno, ostvarivši budžetski suficit od 1 618 293 KM. „Suficit je rezultat štednje i racionalnog trošenja u protekloj godine“, rekla je načelnica opštinskog Odjeljenja za finansije Biljana Malbašić, dodajući da će sredstva biti raspoređena prema odluci Skupštine opštine. Malbašićeva smatra da će ovaj višak sredstva biti raspoređen na tekuću potrošnju, a ne kao prethodne godine u investicije, jer je ovogodišnje punjenje budžeta daleko ispod planiranog. Prema izvještaju o izvršenju budžeta, koji je danas usvojen na sjednici Skupštine opštine, raspoloživi prihodi u prošloj godini iznosili su oko 32 056 000 KM. Istovremeno, potrošeno je oko 30 438 000 KM. Sa kreditnim sredstvima i suficitom iz 2007. godine, ukupan budžet u prošloj godini iznosio je oko
36 117 000 KM.

Comments are closed.