Ćela na pragu konačnog rješenja problema elektrifikacije

Ovoga puta još ljepša vijest za Ćelane pogotovo za one koji gravitiratju Gornjoj Ćeli odnosno koji se sa električnom energijom snabdjevaju sa trafoa TP STS Ćela 2 – Škola, 20/0,4 kV; 160 kVA, Naime projekat koji je opština Prijedor kandidovala prema Federalnom Ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica a na osnovu Javnog poziva koje je objavilo ovo ministarstvo te nakon bodovanja u samom Ministarstvu ima najviše bodova i nalazi se na prvom mjestu Konačne rang liste potencijalnih korisnika. U toku same pripreme projekta vodilo se računa da se kopletno područje gore napomenutog trafo područja pokrije a posebno je veliki problem za žitelje Varmaza. Kompletnu aktivnost oko pripreme dokumentacije i kandidovanja ovog projekta je vodio Sead Jakupović, odbornik u SO-e Prijedor ali su svoj doprinos dali i ostali učesnici u ovom poslu a to su: služba tehničke pripreme Elektrodistribucije Prijedor, Savjet MZ Ćela, koordinator za mjesne zajednice našeg područja gospodin Milan Rokvić, džematski odbor Ćela koji je pripremao spiskove korisnika ovog projekta, opštinsko odjeljenje za stambeno komunalne poslove sa Stankom Markovićem i šefom ovog odjeljenja Radanom Vukadinovićem na čelu. Naravno mnogo bodova je nosila i izjava Elektrodistribucije Prijedor o spremnosti učestvovanja u implementaciji ovog projekta cca 30% ukupne vrijednosti a odnosi se na ukupne radove oko ugradnje materijala. I na kraju potpis načelnika opštine gospodina Marka Pavića na ove prijave kao i pismo kojim ovaj projekat stavlja kao prioritetan projekat kada je u pitanju elektrifikacija. Hvala svima koji su se potrudili da se ovako kvalitetan projekat kandiduje prema FMROI a zahvalni smo i radnicima Ministarstva koji su radeći svoj posao uzeli u obzir sve gore navedeno i ovaj naš projekat rangirali kako je to rečeno u Odluci Ministarstva broj 03-36-2-340-437-1/12 ,od 18.07.2012. godine. Zahvaljujemo se i Ministru ovog Ministarstva gospodinu Adilu Osmanoviću i pozivamo ga da se ovaj projekat što prije počne realizovati kako bi mještani Gornje Ćele a posebno Varmaza konačno mogli imati kvalitetno snabdjevanje električnom energijom. Inače mještani Ćele i do sada imaju dobru saradnju sa ovim Ministarstvom jer je u toku izgradnja društvenog doma kojeg finansira ovo Ministarstvo 70% a opština Prijedor 30%.
Cela.ba

Comments are closed.