Četrdeset šest godina Radio Prijedora

kozarski

Informativno-poslovni centar “Kozarski vjesnik” 12. juna obilježava 46 godina od osnivanja Radio Prijedora i 40 godina postojanja sedmičnog lista, koji je, na današnj dan, 1975. godine, izašao prvi put nakon Drugog svjetskog rata.

Prošla godina je, zahvaljujući naporima rukovodstva Firme, zaposlenih i pomoći Gradske uprave, završena pozitivno, s tim da su, po riječima direktora Zorana Sovilja, nedostatak kadra i reprogram duga iz postratnog perioda, samo neki od problema s kojima se suočava ova medijska kuća.

“Kozarski vjesnik” takođe mora da izdvoji značajna sredstva, kojima ne raspolaže, za obaveznu digitalizaciju, jer će sedamnaestog juna biti ugašeni svi analogni predajnici i antene u Evropi, a BiH je jedina država koja nije ispoštovala dati rok.

U IPC-u “Kozarski vjesnik” zaposleno je 25 radnika, program se realizuje kroz tri medija: radio, televiziju i list, što ovu medijsku kuću čini jedinstvenom u Republici Srpskoj.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.