CJB Prijedor: Apel građanima za zamjenu oružnih listova

Centar javne bezbjednosti Prijedor apeluje na građane da na vrijeme izvrše zamjenu oružnog lista kojem je istekao rok važenja. Na području ovog Centra evidentan je veliki broj nezamjenjenih oružnih listova, koje je potrebno zamjeniti do 31. decembra 2016. godine.

Vlasnici oružja uz zahtjev za zamjenu oružnog lista (zbog isteka roka važnosti) prilažu: fotokopiju lične karte, uvjerenje ovlašćene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka, 30,00 KM republičke administrativne takse za rješavanje zahtjeva uz prilaganje dokaza o uplaćenoj naknadi za obrazac oružnog lista u iznosu od 20,00 KM.

Ukoliko građani ne ispune svoju dužnost i ne izvrše zamjenu oružnog lista do 31.12.2016. godine, odnosno u zakonskom roku, članom 70. Zakona o oružju i municiji propisana je novčana kazna od 1.200,00 KM do 1.500,00 KM kao i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih djelova oružja i isprave o oružju.

Autor: MUP RS

Comments are closed.