CJB Prijedor obavještava građane da je na snagu stupio novi Zakon o oružju i municiji

pistolj oruzje

Centar javne bezbjednosti Prijedor obavještava građane da je dana 12.04.2016. godine stupio na snagu novi Zakon o oružju i municiji koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 26/16, i koji je definisao određene obaveze i prava građana različito od zakona koji je bio u ranijoj primjeni.

Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost (pištolj i revolver) su dužni najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja oružnog lista podnijeti zahtjev za izdavanje novog oružnog lista uz ispunjavanje opštih i posebnih uslova za nabavljanje oružja. Zakonom je posebno definisao način prenošenja oružja koje se drži na osnovu važeće isprave o oružju radi promjene prebivališta, smrti vlasnika, popravke ili prepravke oružja. Za navedeno prenošenje je potrebna prethodna prijava nadležnom organu. Kao i u ranijem zakonu vlasnik oružja i municije je dužan da oružje za ličnu bezbjednost, preda na čuvanje nadležnom organu prilikom napuštanja mjesta prebivališta duže od 60 dana, dok lovačko, sportsko i druge vrste oružja se mogu predati na čuvanje i ovlaštenom prodavcu ili serviseru oružja. U slučaju nepostupanja zakon je predvidio novčanu kaznu i oduzimanje oružja.

Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja, obavezni su da do 31. decembra 2016. godine podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista uz ispunjenost opštih i posebnih uslova za nabavljanje oružja. Lica koja su zakonski nasljednici umrlog vlasnika oružja koji nisu preuzeli oružje koje je na čuvanju kod nadležnog organa duže od tri godine, a koje je na dan stupanja na snagu ovog zakona zatečeno kod nadležnog organa, obavezni su preuzeti to oružje ili pokrenuti postupak preuzimanja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u suprotnom oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Novina u Zakonu je mogućnost legalizacije oružja do 31. decembra 2016. godine za građane koji posjeduju oružje, bez isprava o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova za nabavljanje i držanje oružja. U postupku legalizacije oružja građani nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja, a nadležni organ će izvršiti potrebne provjere.

Zakon je uredio i novu kategorizaciju oružja, tako da su građani koji posjeduju ili nabavljaju oružje “C“ kategorije dužni o tome obavjestiti nadležni policijski organ u zakonskom roku (posjedovanje – do 12. jula 2016. godine i nabavka – osam dana od dana nabavljanja). U oružje “C“ kategorije spada gasno oružje, reprodukcije vatrenog oružja, trofejno oružje, kao i vazdušno oružje i oružje sa tetivom koje se upotrebljava u sportske ili druge rekreativne svrhe. Registracija ovog oružja će se vršiti uz dokaz o porijeklu, a nadležni organ će vlasniku izdati propisanu potvrdu.

Zakonom o oružju i municiji je predviđena amnestija od krivičnog ili prekršajnog procesuiranja za građane koji posjeduju oružje, municiju, minsko-eksplozivna sredstva i drugo oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno, ukoliko isto odmah po pronalasku predaju nadležnom organu.

Autor: MUP RS

Comments are closed.