CJB Prijedor realizovao akciju „Tehnička ispravnost motornih vozila“

policija

Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Prijedor, su u vremenskom periodu od 15-17.03.2016. godine na području koje operativno pokriva ovaj Centar, realizovali akciju pojačane kontrole tehničke ispravnosti motornih vozila.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, a u vezi gore realizovane akcije, izdata su 92 prekršajna naloga i podneseno 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Na vanredni tehnički pregled je upućeno 89 motornih vozila. Broj tehnički neispravnih motornih vozila je 47, a od toga 36 putnička automobila, 9 teretnih vozila i 2 autobusa.

U cilju poboljšanja opšte bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, CJB Prijedor će i u narednom periodu nastaviti sa ovim aktivnostima.

Autor: MUP RS

Comments are closed.