Dan škole u Kozarcu

Osnovna škola „Kozarac“ proslavila je proteklog vikenda dan škole 21.mart. „Prvi dan proljeća izabran je za dan škole i on se obilježava od 2003. godine od kada se ponovo nalazimo u obnovljenom školskom objektu“, rekao je Muhidin Šarić direktor škole. Škola ima dobru saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i kulture Republike Srpske i opštinom Prijedor. Nastava se odvija po kombinovanom nastavnom planu, nacionalna grupa predmeta-bosanski jezik, istorija, geografija te poznavanje prirode i društva se rade po nastavnom planu Federacije BiH a ostali predmeti po planu i programu Republike Srpske. Trenutno je u klupama 380 učenika i 30-ak budućih prvačića u dvije igraonice. U školi je angažovano 30-ak profesora i nastavnika te još 10-ak lica koje pripadaju tehničkom osoblju. OŠ „Kozarac“ ima i jednu područnu školu u Kamičanima u kojoj se nalaze 3 kombinovana odjeljenja. Početkom školske godine završena je obnova sale za fizičko vaspitanje koja je najveća sala ove vrsta u školama na području Prijedora. Uz pomoć organizacije „Optimisti“ iz Holandije, pomoć Ministarstava obrazovanja RS i opštine Prijedor riješen je problem sportske sale u koju je postavljeno i grijanje. Problem koji je još uvijek aktuelan je problem zdravstveme ambulante koja zauzima dio školskih prostorija. „Imamo obećanje da će taj problem skorim završetkom radova na Domu zdravlja u Kozarcu biti riješen i da ćemo utom prostoru uskoro moći smjestiti školsku i gradsku biblioteku“, rekao je direktor škole. U samoj priredbi povodom dana škole učestvovali su školski hor, folklorna sekcija, dramska sekcija kao i budući prvačići. U holu škole postavljene su izložbe likovnih i literarnih radova učenika ove škole, održane su ulične trke. Školska sala bila je pretijesna da primi sve roditelje i učenike ove škole koji su željeli da prisustvuju obilježavanju dana škole. Samoj proslavi prisustvovala je i prim.dr.Azra Pašalić, predsjednica Skupštine opštine Prijedor, predstavnici drugih škola sa područja naše opštine te Mirko Banjac, direktor Republičkog pedagoškog zavoda koji je pozdravio prisutne i pohvalio rad ove obrazovne ustanove.

Comments are closed.