Debata o efikasnijem pristupu lokalnih zajednica EU

Sredstva iz IPA „dva“ fondova, koji su planirani za period od 2014. do 2020. godine, omogućiće lokalnim zajednicama direktniji pristup evropskim fondovima, odnosno proširiti područja za koja BiH može da aplicira, rečeno je na javnoj debati održanoj danas u Prijedoru u okviru projekta EU-forija. „Preostale komponente regionalnog i ruralnog razvoja za koje se trenutno ne može aplicirati biće tada dostupne lokalnim zajednicama koje moraju biti pripremljene za taj proces i, prema našim procjenama, veoma je malo opština koje imaju razvijenu svijest o pristupanju i obavezama prema EU integracijama“, objasnio je projekt menadžer Džemal Hodžić na debati o temi „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica s ciljem ispunjavanja uslova u procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji“. Direktor projekta Armin Kržalić rekao je da je debata imala za cilj povećanje nivoa znanja predstavnika administracije, odbornika Skupštine opštine, predstavnika NVO sektora, privrednika, medija i predstavnika akademske zajednice o procesu proširenja EU i ulozi lokalne zajednice u tom procesu kroz produbljivanje znanja i prihvatanje vrijednosti i standarda Unije koji utiču na svakodnevni život građana. „Opština Prijedor jedna je od naprednijih i najprogresivnijih opština što se tiče razvoja lokalne zajednice i efikasnosti opštinske administracije koja već učestvuje u programima EU pod nazivom `Jačanje lokalne demokratije LOD`, koji promoviše i priprema lokalne zajednice za buduće fondove EU koji će biti na raspolaganju uskoro“, dodao je Kržalić. Debatu je organizovao Centar za sigurnosne studije, u saradnji sa opštinom Prijedor, a nakon Cazina, Bosanske Krupe i Bihaća, biće organizovane i u Gacku i Trebinju.
SRNA

Comments are closed.