Demineri intervenisali na 104 lokacije tokom 2009. godine

Na području Prijedora demineri su tokom prošle godine djelovali 104 puta na neutralisanju odbačenih neeksplodiranih ubojnih sredstava, što je nešto manje nego 2008. godine kada su minsko-eksplozivna sredstva uklonili sa 117 lokacija. Na prijavljenim lokacijama pronađeno je i uništeno 190 ručnih bombi, 97 tromblona, 30 „zolja“, „osa“ i raketa za ručne bacače, po jedna minobacačka granata i protivtenkovska mina, 6 protivpješadijskih mina, 21,7 kilograma raznih vrsta eksploziva, 8895 komada municije različitog kalibra, te 55 komada ostalih sredstava vojnog porijekla. Pronađeno je i 5 aviobombi bez eksploziva koje potiču iz Drugog svjetskog rata. Načelnik opštinskog Štaba Civilne zaštite Dušan Vranješ apelovao je na one koji posjeduju ilegalno naoružanje i minsko-eksplozivna sredstva da ih ne odbacuju u prirodu već da se jave Civilnoj zaštiti sa kojom će naći načina da ih bezbjedno uklone.

Comments are closed.