Deset godina Ukrajinskog Udruženja „Kozak“ iz Trnopolja-Prijedor

Iako su se naselili na ova područja prije više od sto godina i danas više nisu neko sa strane već domaći građani Prijedora kao i svi ostali, Ukrajinci ipak pripadaju nacionalnim manjinama našeg grada. Dolaskom na ova područja donijeli su mnogo toga te isto podjelili sa ovdašnjim starosjediocima i zajedno nastavili koristiti u cilju boljeg i lakšeg zajedničkog života.

Sto godina nije malo vrijeme. Da bi se što bolje sačuvala tradicija, jezik, običaji i kulturna bogatstva ukrajinskog naroda, u Prijedoru je osnovano Ukrajinsko udruženje „Kozak“. U zadnjih 20 godina broj pripadnika ove nacionalne manjine se ovdje prepolovio. Veliki broj ukrajinskih porodica je i nastavio ono što su njihovi preci započeli, seobu u potrazi za boljim životom i tako su mnogi odselili u daleku Kanadu.

Upravo na inicijativu ukrajinskih Prijedorčana u Kanadi, ovdje je 2002. godine osnovano ukrajinsko udruženje koje je tada nosilo naziv Veselka (u prevodu sa ukrajinskog – duga). Cilj je bio okupljanje pripadnika ove manjine, sagledavanje njiohovih problema i pomoć u njihovom rješavanju. Tada je udruženje radilo u najvećoj mjeri kao humanitarno i baziralo se na ono tada najvažnije, zdravstvenu i humanitarnu pomoć. Vršeni su besplatni doktorski pregledi i nabavljani lijekovi za svakog pregledanog pojedinca. Pravljeni su humanitarni paketi za najugroženije kao i simbolični paketići za djecu. Držani su seminari o veterini, poljoprivredi i pokretanju biznisa kao i kursevi ukrajinskog jezika i folklora. Sve ovo tada je pomoglo da uktajinska zajednica na području Prijedora ojača i fizički i psihički, da malo rane zacijele i nastavi se dalje sa životom kao svi drugi stanovnici ovog grada.

Već tada uspostavljana je saradnja sa drugim vladinim i nevladinim organizacija i ta saradnje iz godine u godinu se poboljšavala i do danas proširila na nivo cijele Republike Srpske pa i izvan njenih granica.

Sve ovo je rađeno u prvom mandatu od 4 godine rukovodstva organizacije na čelu sa tadašnjom predsjednicom gospođom Slavicom Gligorić i nastavljeno sa preuzimanjem novog upravnog odbora na čelu sa gospođom Olgom Karajica. Aktivnosti su se proširivale i na kulturni nivo i sve više saradnji su bile fokusirane upravno na taj dio.

Po isteku i drugog mandata, 2010. godine, kada je udruženje dobro ojačalo, iza sebe stvorilo već jak temelj kroz 8 godina rada i okrunilo se sa brojnim priznanjima i pohvalama, odlučeno je da se promijeni naziv na jednostavniji i nastavi rad na malo drugačiji način. Skupština udruženja je produžila rad rukovodstvu na još jedan mandat. Naziv „Veselka“ je promijenjen u „Kozak“ a budući rad fokusiran je na kulturno njegovanje i promovisanje. „Kozak“ trenutno broji oko 150 članova, ne samo ukrajinske nacionalnosti, od kojih je oko pola aktivno kroz sekcije udruženja. Najbrojinije su sekcije folklora koje okupljaju djecu od predškolskog uzrasta pa do nekih 20 godina i svakako su najatraktivnije gdje god da se udruženje predstavlja. Ovo Udruženje godišnje odradi oko 30 manifestacija i predstavi ukrajinsku manjinu kroz igre, pjesmu, muziku, tradicionlanu kuhinju, ukrajinski jezik, ručne radove i sve ono šta predstavlja ovu manjinu. Gdje god da se pojave članovi „Kozaka“, dobro su dočekani, a nažalost, samo ih finansije ograničavaju da taj broj manifestacija gdje se predstavlja Udruženje bude još veći.

Od brojnih gostovanja i putovanja iz „Kozaka“ kao najbolji izdvajaju put u svoju matičnu zemlju Ukrajinu koja je mnogima od članova Udruženja bila ostvarenje životnog sna.

Ukrajinsko udruženje „Kozak“.

Comments are closed.