Diploma za provedenu reformu javne uprave

Opstina-OSCEOpština Prijedor dobila je juče diplomu OEBS-a za uspješno provođenje projekta reforme javne uprave u oblastima upravljanja ljudskim resursima i javnim finansijama i tako se svrstala među 30 lokalnih zajednica u BiH koje su do sada završile ovu reformu. „Suština projekta je poboljšanje usluga u smislu osposobljavanja kadrova da građanima kvalitetno odgovore na zahtjeve, te bolje punjenje budžeta, kontrola potrošnje javnih sredstava i njihovo usmjeravanje u razvojne projekte“, objasnila je menadžer projekta Arlet Stojanović nakon što je načelniku opštine Prijedor Marku Paviću uručila diplomu za uspješno provođenje projekta. Pavić je rekao da je opštinska administracija prihvatila standarde koje je OEBS postavio i da će i dalje poboljšavati kvaltet rada kako bi Prijedor bio prosperitetna zajednica svih građana.

Comments are closed.