Diplomirala deveta generacija studenata Visoke medicinske škole

Na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru u petak su uručene diplome za 157 studenata devete generacije jedine visoke škole ovog usmjerenja u Republici Srpskoj. Najbolji studenti devete generacije su Tatjana Pećanac Aleksić, viši sanitarni tehničar, Mara Lazić viši medicinsko-laboratorijski tehničar, Nikolina Prole viša medicinska sestra i Gorica Štrbac viši fizioterapeut koja je i student generacije. Za 12 godina postojanja školu je završilo ukupno 940 strudenata u pet studijskih grupa: viša medicinska sestra- tehničar, viši fizioterapeut, viši radiološki tehničar, viši sanitarni tehničar i viši medicinsko-laboratorijski tehničar. Viša medicinska škola je promijenila status i od prije dvije godine postala Visoka medicinska škola. Ove godine predloženo je da se na svaku studijsku grupu upiše po 30 studenata, odnosno po 15 manje nego ranijih godina.

Comments are closed.