Dječiji vrtić „Radost“: Svijetao primjer inkluzije u predškolstvu

srna-dusanka bozicDječiji vrtić „Radost“ Prijedor u vaspitno-obrazovni proces uključio je i djecu sa posebnim potrebama i jedna je od rijetkih predškolskih ustanova u Republici Srpskoj i BiH koja se time može pohvaliti.

Direktorica Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor Dušanka Božić rekla je Srni da u ovoj ustanovi boravi šestero djece sa posebnim potrebama, ali da vrtić nema ni psihologa ni defektologa koji su stručni za praćenje i za pravljenje programa za ovu djecu, budući da vaspitači za to nisu stručno osposobljeni.

„Zato ćemo od ove godine započeti tijesnu saradnju sa Javnom ustanovom `Centar Sunce` čiji defektolog će dolaziti dva puta sedmično u vrtić, opservirati djecu, praviti program koji će realizovati vaspitač, pratiti efekte te realizacije i to bi trebalo da bude divan timski rad“, rekla je Božićeva.

Ona je istakla da vaspitači nemaju formalno obrazovanje za rad sa djecom sa posebnim potrebama i da im se često čini da se ne miču s mjesta, te da je tim neophodnija razmjena informacija sa defektolozima.

„To nas frustrira jer ne vidimo napredak, ne vidimo da li dijete napreduje ili stagnira. Međutim ljudi koji znaju i koji su se školovali za rad sa tom djecom svaki taj mali pomak vide i uoče ga i to je podstrek za dalji rad. I kada budemo zajedno radili, mi ćemo jedni druge podsticati u tome i to će dati prave rezultate“, naglasila je Božićeva.

Ona je dodala da početak saradnje sa kolegama defektolozima iz JU „Centar Sunce“ Prijedor očekuje odmah poslije novogodišnjih i božićnih praznika.

Osnovni zahtjev roditelja djece sa posebnim potrebama jeste ravnopravno učešće u društvu, a da bi ta djeca mogla aktivno učestvovati u životu zajednice neophodno je uklanjanje brojnih prepreka gdje je obrazovanje samo jedna od mnogih. Prema ocjenama stručnjaka, istinski napredak je uočljiv kada jedna sredina prestane bivati sredina za samo neke, a postane sredina za sve.

Misija OEBS-a u BiH i nevladine organizacije koje brinu o djeci sa posebnim potrebama u više navrata pozivale su vlasti da promovišu pravično, inkluzivno i kvalitetno obrazovanje kako bi svako dijete imalo mjesto koje zaslužuje.
SRNA

Comments are closed.