Dnevni centri za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom: Dobrobit pojedinaca i cijelih zajednica

Otvaranje dnevnih cenatra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom dobrobit je i pojedinaca i čitavih zajednica jer oni doprinose da se maloljetnici odvrate od vršenja krivičnih djela i od ponavljanja vršenja krivičnih djela, kao i da shvate pogubnost vršenja krivičnih djela, rekla je sudija Osnovnog suda u Prijedoru Drena Marin.

„U toku ove godine mi smo dobili nekoliko predmeta za procesuiranje i u njima su uglavnom izricane vaspitne mjere pojačanog nadzora organa socijalnog staranja ili pojačan nadzor roditelja ili staratelja“, kazala je Marinova novinarima u Prijedoru gdje je danas održan okrugli sto „Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom“.

Prema njenim riječima, u uslovima velike ekonomske krize povećan je broj maloljetnika u pretkrivičnom postupku zbog toga što su počinili neko krivično djelo.

Predstavnica nevladine organizacije „Zdravo da ste“ Tanja Boromisa rekla je da je u BiH prepoznata potreba za reformom maloljetničkog pravosuđa i da zakon daje veliki prostor prevenciji.

„Maloljetnik, ukoliko mu se izrekne vaspitna preporuka, ne ulazi u sistem, a zajednica mu daje drugu šansu kroz izvinjenje oštećenom ili kroz nadoknadu štete ili kroz društveno koristan rad u organizacijama koje se bave humanitarnim, socijalnim i ekološkim aktivnostima“, kazala je Boromisa.

Predsjednica Komisije za provođenje Akcionog plana za sprečavanje maloljetničke delinkvencije grada Prijedora od 2011 do 2013. godine Ljiljana Babić istakla je da je dnevni centar za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom u Prijedoru otvoren uz prostornu, materijalnu i finansijsku podršku gradonačelnika radi smanjenja broja maloljetnih prestupnika.

„Na početku smo imali dvoje-troje djece, a kasnije i do desetoro i kada ove poslove po završetku projekta preuzme Centar za socijalni rad, projekat će biti nastavljen institucionalizovano i sa još većim rezultatima od dosadašnjih“, kazala je Babićeva.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici policije, suda, tužilaštva, škola, Centra za socijalni rad, nevladinih organizacija i lokalne samouprave.

Prijedor je jedna od devet lokalnih zajednica u BiH u kojima se već dvije godine provodi projekat nevladine organizacije „Zdravo da ste“ iz Banjaluke „Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“ uz podršku lokalnih zajednica, UNICEF-a, te švajcarske i švedske agencije za međunarodnu saradnju SIDA i SDC.
SRNA

Comments are closed.