Dobrovoljno osiguranje PIO iznosi 150 KM

pio

Na području koje pokriva Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Filijala Prijedor, do avgusta ove godine, registrovano je 141 aktivnih osiguranika po osnovu dobrovoljnog osiguranja.

U najvećem broju riječ je o licima koja imaju potebu da dopune radni staž, kako bi ostvarili pravo na penziju.

Zakon je od 2012. omogućio je da osiguranik u dobrovoljnom osiguranju može biti lice koje nije osigurano u obaveznom osiguranju uz uslove predviđene zakonom ako ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske ili Distrikta Brčko uz opštu zdravstvenu sposobnost i uslov da je starije od 15 i mlađe od 65 godina, ističu u prijedorskoj Filijali.

Po riječima direktora Dražena Vrhovca iznos uplate određuje se na osnovu prosječne plate u Republici Srpskoj prema Republičkog zavoda za statistiku i to u iznosu od 60 odsto prosječne bruto plate pomnožene sa 18,5 procenata važeće stope doprinosa, što iznosi oko 150 KM.

Po osnovu dobrovoljnog osiguranja u prvih osam mjeseci ove godine u Filijali Prijedor uplaćeno je ukupno 100.168 KM.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.