Dodjela diploma na Koledžu Janjoš

Proteklog vikenda bilo je svečano na prijedorskom Koledžu „Janjoš“ u Prijedor gdje je dodijeljeno 220 diploma i promovisano 150 diplomaca sa trogodišnjim studijem. Diplome su dobili i oni koji su završili četverogodišnje školovanje ali i oni koji su studirali na Višoj školi koja je prestala sa radom. Većina studenata je iskazala ponos i zadovoljstvo stečenim diplomama. Zadovoljni su i načinom studiranja te pozitivno i sa optimizmom gledaju na mogućnost zapošljavanja. Bivši studenti su istakli svoje vlastito dobro iskustvo i naglasili da ova obrazovna ustanova pruža sve uslove za sticanje znanja i stvara profil stručnjaka koji se traže na današnjem tržištu rada. Krajem prošle godine Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske je dodijelilo licencu po kojoj Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“ svim studentima koji završe četverogodišnje školovanje dodjeljuje diplomu diplomiranog ekonomiste. Na Koledžu se studenti školuju u 4 smjera, finansije i bankarstvo, javna uprava, preduzetništvo i informatika. Studentima je čestitku povodom dodjele diploma uputio i Rajko Kuzmanović, predsjednik Republike Srpske.

Comments are closed.