Dokumentarna izložba Bekim Fehmiu-Bogatstvo izgubljeno u tišini

Agencija lokalne demokratije Prijedor i Associazione Trentino con i Balcani Vas pozivaju da prisustvujete otvaranju dokumentarne izložbe „Bekim Fehmiu-Bogatstvo izgubljeno u tišini“. Izložba će biti otvorena u petak, 22.06.2012. godine u Pozorištu Prijedor od 20:00 časova.

Informacije o izložbi:
Kroz hronološki prikaz života Bekima Fehmiua, od najranijeg djetinjstva do godina neposredno prije smrti, izložba Bekim Fehmiu-Bogatstvo izgubljeno u tišini sadrži prikaz sjajne i bogate glumačke karijere Bekima Fehmiua, ali je istovremeno i svjedočanstvo o njegovim izuzetnim etičkim, intelektualnim i humanističkim stavovima i shvatanjima, koji prevazilaze ograničenja nacionalnih kultura i granica.
Na izložbi su prikazani novinski intervjui urađeni sa Bekimom Fehmiuom u periodu od 1967. do 2001. godine, dijelovi knjiga, dokumenti iz ličnog života Bekima Fehmiua, fotografije, filmski posteri, ali i tonski i video zapisi. Koristeći najviše ono što je Bekim Fehmiu rekao o sebi i svom životu u novinskim intervjuima i memoarima koji su objavljeni 2001. godine, ova izložba na neki način predstavlja priču Bekima Fehmiua o samom sebi.
Nakon uspješnog gostovanja izložbe u Peći (januar 2012) i Prištini (01-14. juna 2012.) izložba će biti otvorena u Prijedoru od 22. do 27. juna 2012. godine svakog dana u periodu od 10-12 i 18-20 časova. Nakon Prijedora izložba će gostovati u: Sarajevu, Prizrenu, Beogradu, Nišu i Kraljevu.

Informacije o organizatorima:
Associazione Trentino con i Balcani – ATB je organizacija koja već duže od deset godina koordinira različite projekte i aktivnosti u okviru saradnje koja postoji između Trentina (Italija) i Balkana. Osnovne vrijednosti koje se promovišu kroz ovu saradnju su održivi i dugoročni odnosi, ravnopravno partnerstvo i uzajamna razmjena iskustva. Naši projekti koji se uglavnom sprovode u Prijedoru (Bosna i Hercegovina), Kraljevu, Nišu (Srbija) i Peći (Kosovo) fokusirani su na pitanja lokalnog razvoja, socijalno marginalizovanih grupa stanovništva, omladine i ravnopravnosti polova.Ključni element ATB pristupa jeste uključivanje svih zajednica koje ima za cilj stvaranje uslova za dijalog, razmjenu iskustva i prevazilaženje konflikta. ATB posluje u Prijedoru, Peći i Kraljevu preko svojih lokalnih ogranaka, odnosno organizacija: Associazione Progetto Prijedor-Agencija lokalne demokratije Prijedor, Trentino con il Kossovo i Tavolo Trentino con Kraljevo. Aktivno učestvuje i na projektu razvoja ekološkog turizma u Albaniji i Crnoj Gori.
Agencija lokalne demokratije Prijedor

Comments are closed.