Dom zdravlja Prijedor: U 2014. dobit od 1.8 miliona KM

dom-zdravlja-pd

Dom zdravlja u Prijedoru u 2014. godini pružio je 1.724.293 zdravstvene usluge ili za pet odsto više nego u 2013. godini i ostvario dobit od 1.867.185 KM, podaci su izvještaja o radu ove zdravstvene ustanove za 2014. godinu.

Za zdravstvene usluge prijedorski Dom zdravlja ugovorio je 7.115.853 KM sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ali je vrijednost izvršenih i fakturisanih usluga za 2.980.846 KM ili za 56 odsto veća, što je uticalo na povećanje troškova prema dobavljačima za nabavku lijekova sanitetskog materijala i reagenasa.

Ukupni prihodi u 2014. godini bili su 9.655.021 KM ili za 19 odsto veći u odnosu na 2013. godinu, rashodi 7.787.836 KM ili za jedan odsto manji u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 1.867.185 KM dobiti.

U ukupnim prihodima 7.550.840 KM je učešće Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, 914.369 KM participacija i naplaćene usluge koje nisu ugovorene sa Fondom, te 1.189.812 KM ostali prihodi.

Najveći i osnovni prihod – 85 odsto – dolazi iz Fonda, te su i najveća potraživanja od Fonda. Za 2014. godinu Fond je umanjio ugovorena sredstva za 186.972,57 KM.

„Od ukupnog umanjenja najveći dio se odnosi na prekoračenja za receptirane lijekove – 139.213,34 KM, na uputnice za liječenje u drugim ustanovama – 44.048,70 KM i na ostale refundacije na teret Doma zdravlja – 3.710,53 KM“, navodi se u izvještaju.

Najveći problemi u poslovanju su što ukupno ugovorena cijena sa Fondom, pa tako i cijena po osiguranom licu, nije adekvatna troškovima liječenja i što su nerealno planirana sredstva za receptirane lijekove.

Dom zdravlja Prijedor ima 311 zaposlenih, među kojima 226 medicinskih radnika. Broji 37 ambulanti i 42 tima porodične medicine. Od procijenjenih 97.000 stanovnika Prijedora ukupan broj registrovanih stanovnika iznosi 73.107 među kojima je 6.826 neosiguranih, 2.434 djeteta do šest godina kod izabranog pedijatra i 11.689 žena kod izabranog ginekologa.

U 2014. godini zabilježeno je 690.075 posjeta ili za tridesetak hiljada više nego u 2013. godini. Stanovnici grada Prijedora najčešće obolijevaju od bolesti sistema krvotoka, zatim od bolesti sistema za disanje, a na trećem mjestu nalaze se bolesti mokraćno-polnog sistema.

Ustanovi nedostaju četiri ljekara porodične medicine, četiri specijalista urgentne medicine, pedijatar i radiolog.

Autor: SRNA – Frontal.ba

Comments are closed.