Dom zdravlja u Oštroj Luci pred zatvaranjem

Teško finansijsko stanje u Domu zdravlja “Sveti Sava” u Oštroj Luci dovelo je ovu zdravstvenu ustanovu gotovo do samog kraha.
Zbog toga je u petak sazvana i posebna tematska sjednica opštinskog parlamenta. Prošle godine ovaj Dom zdravlja poslovao je sa minusom od 62.000 maraka, a negativan trend je, nažalost, nastavljen i ove godine. Direktor Doma zdravlja doktor Luka Macura kaže da je jedan o najvećih problema ove zdravstvene ustanove to što je teritorija opštine razuđena.
– Opslužujemo 4.500 osiguranika i oko 1.200 njih koji nisu osigurani, raspoređenih u pet terenskih ambulanti. Opštinu čini veliki broj starih lica. Do pojedinih sela doktori i sestre prevaljuju i po 50 kilometara samo u jednom pravcu, tako da je isplativost našeg terenskog rada pod znakom pitanja – kaže Macura, dodajući da bez obzira na to ljekari ovog Doma zdravlja moraju pomoći pacijentima jer im to nalaže etika.
Često su, navodi Macura, potrebe pacijenata veće od mogućnosti osoblja. Tako im se dogodilo da su imali slučaj jednog ljekara koji je izdavao više ljekarskih recepata nego što to dozvoljava Fond zdravstvenog osiguranja, pa je i to znatno uticalo da upadnu u finansijsku dubiozu.
– Tog ljekara smo suspendovali, ali zahvaljujući peticiji podrške njegovih pacijenata vraćen je na posao. Doslovno, pod ovakvim uslovima, odnosno ograničenjima, gotovo da je nemoguće raditi i pozitivno poslovati – kaže Macura, dodajući da se mora pronaći zajednički dogovor sa Fondom, koji svake godine smanjuje sredstva za rad ovoj zdravstvenoj ustanovi.
U opštinskoj administraciji ove zapadnokrajiške opštine poručuju da neće dozvoliti gašenje Doma zdravlja.
– Izlaz moramo naći i to kroz razgovore i dogovore sa resornim ministarstvom. Opštinski budžet od milion i 138 hiljada maraka nije dovoljan da bismo mogli intervenisati i pomoći zaposlenima u Domu zdravlja, ali nešto se mora preduzeti u okviru Fonda i Ministarstva – rekla je načelnik opštine Drena Kuridža, dodajući da je upravo o ovom gorućem problemu u petak raspravljano i na opštinskom parlamentu. Kuridža je istakla da se opština prostire na 120 kilometara i da je uglavnom čine sela raspoređena duž entitetske granice, do kojih se stiže lošim makadamima.
Slična je situacija u još nekoliko domova zdravlja u RS, kojima zbog gubitaka u poslovanju prijeti kolaps. U mrkonjićkom Domu zdravlja “Dr Jovan Rašković” u prva tri mjeseca ove godine ljekari porodične medicine probili su limit za 70.000 maraka za izdavanje recepata za lijekove i farmaceutsku obradu recepata. Direktor Doma dr Radivoje Erak kaže da za sada nisu sankcionisani ljekari, ali da je ova zdravstvena ustanova u teškoj situaciji.
– Pregovaramo sa Fondom da nam poveća iznos, inače ćemo se naći u teškim finansijskim problemima. Moraćemo da smanjujemo plate, što može dovesti do većih posljedica. Fond nam je ove godine za lijekove predvidio 714 hiljada maraka, što je čak za 20 odsto manje nego prošle godine, kada smo zbog smanjenja sredstava od fonda iskazali gubitak u poslovanju – rekao je Erak.
O gubicima Doma zdravlja u Srebrenici nedavno su raspravljali i odbornici, koji su istakli da je od 55 zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi njih 15 višak. Istaknuto je da Dom zdravlja ima gubitak od oko 360.000 KM na kraju prošle godine i da ima tekuća dugovanja od oko 700.000 KM.
Od preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Zvornik prošle godine najlošije je poslovao Dom zdravlja, koji je zabilježio minus od 871.500 KM.
Upozorenje
Ljekari upozoravaju da, ako bi došlo do pritiska na njihov rad za izdavanje lijekova, ambulante će se uskoro pretvoriti u računovodstvene biroe, gdje će umjesto aparata za mjerenje pritiska veći dio radnog vremena u ruci držati digitron.
Glas Srpske

Comments are closed.