Donacija za školu u Ljeskarama

Predstavnici Fondacije preduzeća „Arselor Mital Prijedor“ uručilu su u ponedjeljak namještaj za dvije učionice za područnu školu u mjestu Ljeskare kod Prijedora. Koordinator ove fondacije Predrag Šorga rekao je da je za kupovinu školskih klupa, stolica, ormarića i ostalog namještaja potrebnog za moderno uređenje učionice iz sredstava Fondacije izdvojeno oko 4.500 KM. Škola u Ljeskarama je područno odjeljenje Osnovne škole „Mladen Stojanović“ iz Ljubije i pohađa je 18 učenika razredne nastave iz povratničke populacije. Šorga je najavio da će iz sredstava Fondacije uskoro Centru za socijalni rad u Prijedoru biti kupljeno vozilo za prevoz djeca sa posebnim potrebama. Prijedorski rudnici željezne rude „Arselor Mital Prijedor“ nalaze se u sastavu multinacionalne kompanije „Arselor Mital“, koja je vodeći proizvođač čelika u svijetu. „Arselor Mital fondacija“ u zemljama u kojima kompanija ima svoja preduzeća godišnje realizuje oko 600 projekata zasnovanih na socijalnim aspektima, zaštiti zdravlja i životne sredine, te na razvoju kulture.
Izvor: Esprit radio

Comments are closed.