Donirana dva kombija za prevoz djece sa posebnim potrebama

Predsjednik Udruženja „Pro Ecomuzeo“ iz italijanske pokrajine Trentino Gvido Donati uručio je danas u Prijedoru članovima Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica „Menerali“ ključeve dva kombija koja će služiti za prevoz đaka Specijalne škole „Đorđe Natošević“ i polaznika dnevnog centra koji djeluje pri ovoj školi. Nastavu u ovoj obrazovnoj ustanovi trenutno pohađa 80 učenika, dok stariji od 18 godina sa problemima u mentalnom razvoju, njih tridesetak, pohađaju dnevni centar koji radi pri ovoj školi i neka je vrsta njihove radne terapije. Donacija koju su danas uručili gosti iz Italije vrijedna je oko 24.000 evra, a oko 12.000 KM koliko je potrebno za troškove do registracije obezbijediće lokalna zajednica, udruženje i škola.
Na ovaj način okončan je projekat „Lakše do škole i dnevnog boravka“ koji je relizovan posredstvom kancelarije Agencije lokalne demokratije i Udruženja „Program“ Prijedor. „Kao partner Udruženja `Program` Prijedor dobili smo informaciju o potrebi rješavanja problema prevoza đaka Specijalne škole i polaznika Dnevnog centra koji djeluje pri ovoj školi. Zahvaljujući pozitivnom odgovoru regije Trentino koja je dala 50 odsto sredstava, nabavili smo dva kombija za prevoz djece sa posebnim potrebama“, rekao je Donati. On je dodao da Udruženje „Pro eko muzeo“ okuplja sedam opština jedne manje regije u italijanskoj pokrajini Trentino i da se bavi očuvanjem tradicije i običaja stanovnika ove pokrajine, kao i da će nastaviti saradnju sa ostalim partnerima Udruženja „Program“ Prijedor u realizaciji budućih projekata korisnih za ove lokalne zajednice.
Delegat Agencije lokalne demokratije u Prijedoru Dragan Došen pojasnio je da je od 1997. godine, od kada je Udruženje „Program“ Prijedor počelo da radi na području ove opštine, zastupljena saradnja sa Specijalnom školom „Đorđe Natošević“ i sa Udruženjem mentalno nedovoljno razvijenih lica „Menerali“. „Željeli smo da pomognemo u realizaciji svih aktivnosti u Specijalnoj školi u okviru koje radi i dnevni boravak za djecu stariju od 18 godina, imajući u vidu socijalni status porodica sa takvom djecom, kao i djece u toj školi. Jedan od projekata koji smo zamislili je i nabavka ova dva kombija koji će služiti za prevoz učenika u školu“, rekao je Došen.
On je dodao da je osnovni cilj bio da se nabavkom adektavnog prevoznog sredstva izbjegne dolazak i boravak roditelja u školi dok su im djeca na nastavi ili u dnevnom boravku. Predsjednica Skupštine udruženja „Menerali“ Branka Davidović zahvalila je na vrijednoj donaciji i istakla da je ovo još jedan značajan gest koji će pomoći socijalizaciji djece sa umanjenim intelektualnim sposobnostima. „Našoj djeci će od sada biti lakši put do škole i dnevnog boravka, što otvara i mnoge druge mogućnosti kao što je njihovo druženje i njihova socijalizacija, kao i razbijanje stereotipa o djeci sa posebnim potrebama koja treba da budu ravnopravni članovi naše zajednice“, rekla je Davidovićeva.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.