Dopunska prava iz budžeta grada ostvarilo 705 korisnika

prijedor

Dopunska prava ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca u Prijedoru u 2015. godini ostvarilo je 705 korisnika, podaci su Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Prijedora.

Pravo na naknadu troškova liječenja i nabavke lijekova ostvarilo je lani 400 korisnika, gdje je iznos pojedinačne pomoći do 100 KM u toku jedne godine, a za ove namjene ukupno je utrošeno 38.250 KM.

Pravo na naknadu troškova školovanja i nabavke udžbenika ostvarilo je lani 228 korisnika. Iznos pojedinačne pomoći je 70 KM za osnovno obrazovanje,100 KM za srednjoškolsko obrazovanje i do 500 KM za visoko obrazovanje. Ukupno je za ove namjene realizovano 26.220 KM.

Pravo na 300 KM pojedinačne pomoći za troškova sahrane u 2015. godini ostvarilo je 11 korisnika u ukupnom iznosu od 3.300 KM.

Kad je u pitanju trajno stambeno zbrinjavanje, 24 korisnika dobila su ukupno 12.180 KM pomoći za opravku kuća, dok je za 42 U 2015.godini započeta izgradnja stambene zgrade sa 42 stana za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije za šta je grad Prijedor obezbijedio građevinsko zemljište, projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu.

Izgradnja nove boračke stambene zgrade u naselju Pećani počela je lani, a trebalo bi da bude završena do avgusta ili septembra ove godine.

U budžetu grada Prijedora za 2015. godinu bilo je predviđeno 230.000 KM za dopunska prava boračkih kategorija, a utrošeno je nešto manje od 160.000 KM.

Pored prava regulisanih na nivou Republike Srpske, u Prijedoru se od početka 2006. godine primjenjuje odluka lokalnog parlamenta o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i boraca zbog česte pojave da se u određenim situacijama treba reagovati na pojedinačne zahtjeve vezane za pomoć prilikom stambenog zbrinjavanja, liječenja, školovanja i sahrana.

Autor: SRNA

Comments are closed.