Dozvole za samo 11 ljetnih bašta

Samo 11 vlasnika ugostiteljskih objekata u Prijedoru do sada je podnijelo zahtjev za zauzimanje javne površine radi postavljanja ljetne bašte. Zbog toga komunalni policajci ovih dana kontrolišu kafiće i restorane koji su već počeli sa iznošenjem stolova ispred lokala.
Šef Komunalne policije Miroslav Krneta rekao je da će kontrolom biti obuhvaćeni svi vlasnici ugostiteljskih objekata koji su i ranije imali ljetne bašte.
– Prošle godine opštinsko Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove izdalo je 32 odobrenja za zauzimanje javnih površina, tako da će oni biti prvi na udaru kontrole komunalnih policajaca – kazao je Krneta.
On je dodao da će svim vlasnicima, koji su postavili stolove u ljetnoj bašti, a za to nemaju odobrenje, prvo biti naloženo da pribave potrebnu dokumentaciju, a u slučaju da je ne pribave ugostiteljski objekat će biti zapečaćen.
Stručni saradnik za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta Zuhra Pantoš potvrdila je da je rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine istekao 31. marta ove godine i da je sezona počela 1. aprila.
– Do sada je 11 vlasnika ugostiteljskih objekata podnijelo zahtjev za zauzimanje javne površine koji su pozitivno riješeni, a oni koji zahtjev nisu podnijeli u predviđenom roku to mogu učiniti i dalje, ako pribave sva ostala potrebna dokumenta i urbanističke saglasnosti – kazala je Pantoševa.
Opština Prijedor još uvijek razmatra i mogućnost postavljanja ljetnih bašta u glavnoj prijedorskoj ulici, jer je ova nova pješačka zona prošle godine bila namijenjena isključivo pješacima.
U Odjeljenju za prostorno uređenje u Prijedoru istakli su da je razlog to što još uvijek izvršen konačni tehnički prijem radova i da će nakon otklanjanja svih nedostataka vjerovatno i u glavnoj ulici oživjeti ljetne bašte.
Krneta je naglasio i da šest komunalnih policajaca, zajedno sa tržišnom inspekcijom, redovno kontrolišu da li se poštuju opštinske odluke o radnom vremenu.
Prijave
Miroslav Krneta je istakao da je u prva tri mjeseca ove godine podneseno šest prekršajnih naloga protiv vlasnika ugostiteljskih objekata zbog preglasne muzike nakon 22 časa.
Izvor: Glas Srpske

Comments are closed.