Drljača: Optužnica je revanšizam

Direktor Šumskog gazdinstva Prijedor Miroslav Drljača smatra da postupak koji se protiv njega vodi pred Osnovnim sudom u Prijedoru za nesavjestan rad u službi predstavlja jednu vrstu revanšizma. „Slučaj je pokrenut nakon prijave lica koje ne radi u ovom preduzeću i koje sam u izjavi policiji označio kao jednog od osumnjičenih za podmetanje eksplozivne naprave u februaru 2006. godine pod džip koji sam koristio za putovanje od Novog Grada, gdje živim, do Prijedora, gdje radim“, rekao je Drljača Srni nakon današnjeg saslušanja u prijedorskom Osnovnom sudu. On je naveo da je riječ o čovjeku koji je 2005. godine bio kandidat za direktora ŠG Prijedor za dužnost za koju je tada na konkursu izabran Drljača. „Okružno tužilaštvo Banjaluka u ovom predmetu je za vještaka šumarske struke angažovalo školskog druga, čovjeka kojeg sumnjičim za podmetanje eksplozivne naprave, te smo iz tog razloga odlučili angažovati drugog vještaka koji će svoje vještačenje iznijeti na narednom ročištu“, naveo je Drljača. Optužnica Okružnog tužilaštva Banjaluka za nesavjestan rad u službi tereti prvooptuženog Drljaču i drugooptuženog Nenada Maleša, upravnika Šumske uprave Kostajnica u kojoj je 2008. godine promjena kvaliteta šumskih drvnih sortimenata preduzeću nanijela štetu od 27.000 KM. „Do preklasiranja trupaca usljed dužeg stajanja došlo je zbog loših vremenskih prilika sa više od 100 kišnih dana i zbog nepravovremenog otpremanja drveta, a ono je opet uzrokovano nepostojanjem puta. Put je trebalo da bude napravaljen 2007. godine u roku od 45 dana, ali zbog složene procedure javne nabvake i, u međuvremenu izmjene zakona o javnim nabavkama, tog puta ni danas nema“, objašnjava Drljača.
On je naglasio da je u ovoj šumskoj upravi, koja je jedna od pet unutar prijedorskog ŠG, uprkos umanjenju cijena trupaca, ostvarena dobit veća od planirane, podsjećajući da ovo gazdinstvo godišnje proda robe u vrijednosti devet do deset miliona maraka. „Radi se o biološkoj proizvodnji gdje se ne može očekivati da svaki trupac bude pravovremeno isporučen. Naprotiv, takozvano preklasiranje je u šumarstvu uobičajena pojava i zato nismo prihvatili ponudu za nagodbu u ovom predmetu“, istakao je Drljača. Advokat Milorad Malić, branilac optuženih, izjavio je Srni da bi materijalna šteta bila mnogo veća od 27.000 KM da je u to vrijeme uprava preduzeća donijela odluku da se obustave radovi. „U tom bi slučaju ŠG Prijedor izvođačima radova moralo plaćati penale. Ovako, štete nema nego, naprotiv, ima prebačaja plana u finansijskom smislu i poslovanja sa dobitkom, iako se radi o 2008. godini kada je cijeli svijet zahvatila velika ekonomska kriza“, naglasio je Malić. On je istakao da se djelo nesavjestan rad u službi može izvršiti samo sa direktnim umišljajem gdje kod optuženog mora postojati svijest da svojim radnjama svjesno krši zakone i propise i da je svjestan da tim kršenjem nastupa šteta. „Drljača i Maleš nisu uradili ništa mimo zakona i podzakonskih akata, ali ni šumarski inspektor nije preduzeo ništa da zaustavi sječu, te je očigledno da je riječ o naručenoj kontroli i o nečemu što je trebalo da se uradi po nečijem nalogu da bi se ovi ljudi optužili“, ocijenio je Malić. Republički šumarski inspektor Stevo Menićanin, koji je u ovom preduzeću izvršio četiri kontrole u ljeto i jesen 2008. godine, rekao je danas u sudnici da kontrole vrši po planu koji dobija od glavnog republičkog inspektora i po vanrednim prijavama. Svjedočeći u ovom predmetu, Menićanin je naveo da je odluku o eventualnom prekidu sječe moglo donijeti rukovodstvo ŠG Prijedor ili njima nadležni organi u Javnom preduzeću „Šume RS“, a ne inspektor. Menićanin je tokom unakrsnog ispitivanja takođe potvrdio da je preklasiranje trupaca uobičajena pojava u šumarstvu. Slučaj podmetanja eksplozivne naprave u februaru 2006. godine pod džip ŠG Prijedor, kojeg je koristio direktor preduzeća Miroslav Drljača, do danas nije rasvijetljen.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.