Državna garancija: 7 mil. eura za projekat centralnog grijanja u Prijedoru

grijanje_150915

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu za Projekt centralnog grijanja Prijedor između „Toplana“ a.d. Prijedor i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 7.000.000,00 eura uz podgaranciju Republike Srpske.

Ovaj projekt će pomoći Toplani Prijedor i građanima Prijedora u poboljšanju energetske efikasnosti i održivosti centralnog grijanja u gradu izgradnjom nove kotlovnice za centralno grijanje na biomasu, koja će koristiti lokalno raspoloživu biomasu umjesto mazuta.

Realizacijom Projekta troškovi energenta bi se smanjili sa sadašnjih 5,5 miliona KM na oko 2,1 miliona KM.

Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2017. godine.

Autor: Akta.ba

Comments are closed.