Dug prema prijedorskoj Toplani oko 5 miliona KM

Oko 4700 potrošača duguju za centralno grijanje prijedorskoj „Toplani“ oko 5 miliona KM, koliko iznose i dugovanja ovog preduzeća prema dobavljačima mazuta“. Među neplatišama je i 478 domaćinstava čija dugovanja iznose više od 5.000 KM. Direktorica „Toplane“ Ljiljana Despotović ističe da ovo preduzeće, u ovakvom odnosu naplate i dugovanja ne bi moglo poslovati da nije subvencija opštine koje ove godine iznose 800.000 KM. „Potrošači su praktično podijeljeni na one koji redovno plaćaju i na one koji nikako ne plaćaju grijanje jer je tih 478 u stvari 11 odsto od ukupnog broja potrošača, čiji dug iznosi 64 odsto ukupnog duga domaćinstava“, istakla je Despotovićeva. Ona je pojasnila da na kraju svake godine 15 odsto stanovnika praktično ne plati svoje obaveze grijanja što se odrazilo na novčane tokove i manjak novca, kao i na likvidnost Toplane. „Došlo je do povećanja duga prema dobavljačima za mazut čija cijena raste iz mjeseca u mjesec, tako da smo 2010. godinu završili sa obavezama prema dobavljačima u iznosu od oko 3 miliona KM, a prošlu sa gotovo 5 miliona KM duga“, rekla je Despotovićeva. Ona je dodala da pored ogromnog duga potrošača i cijene mazuta na tržištu rastu tako da je cijena 2006.godine iznosila 328 KM po toni, a danas je 910 KM. Despotovićeva ističe da je u tom periodu cijena grijanja povećana za oko 0,50 KM po kvadratu. „Svi ovi podaci govore da se nalazimo u nezavidnom položaju pa stoga apelujemo na potrošače da izmire svoja dugovanja kako bi i onima koji ove obaveze redovno izmiruju omogućili da imaju kvalitetno i redovno grijanje“, rekla je ona. Despotovićeva je dodala i da, uprkos svemu, ova sezona grijanja neće biti dovedena u pitanje jer su se početkom ove godine kreditno zadužili sa 3 miliona KM kod komercijalne banke kako bi osigurali siguran kraj sezone grijanja. Prijedorska „Toplana“ je samo prošle godine tužila više od 840 neplatiša, a gotovo isto toliko tužbi priprema i u ovoj godini. Despotovićeva je apelovala na sve neuredne platiše da iskoriste i pogodnosti koje pruža novogodišnja akcija otkupa duga, koja traje do 25. januara, a koja korisnicima koji uplate cjelokupan iznos glavnog duga sa stanjem od 30. novembra prošle godine nudi otpis 70 odsto iznosa obračunate i zadužene zatezne kamate.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.