Dvije godine u Prijedoru nije usvojeno nijedno dijete

beba

U Prijedoru nije usvojeno nijedno dijete u 2013. i 2014. godini, podaci su ovdašnjeg Centra za socijalni rad.

U periodu od 2009. do 2012. godine usvojena su tri djeteta, a u istom periodu realizovana su nepotpuna usvojenja četvoro djece.

Djeca bez roditeljskog staranja su najosjetljivija kategorija kojima Centar za socijalni rad pristupa na poseban način, često u saradnji sa drugim sistemima – školstvom, zdravstvom i dječijom zaštitom, a oblici zaštite ove djece su, osim usvojenja, starateljstvo, hraniteljstvo ili smještaj u ustanovu socijalne zaštite.

„I hraniteljstvo ili smještaj u drugu porodicu značajni su oblici zaštite djece bez roditeljskog staranja, kojim se obezbjeđuje njihovo zbrinjavanje, vaspitanje i osposobljavanje za samostalan život. Trenutno je u 14 hraniteljskih porodica smješteno 19 djece bez roditeljskog staranja u Prijedoru“, podaci su Centra za socijalni rad Prijedor.

Sedmoro djece ove kategorije smješteno je u Dječiji dom „Rada Vranješević“ u Banjaluci, a po jedno u Centar „Zaštiti me“ u Banjaluci, te Dom za djecu i lica sa smetnjama u razvoju „Šumenković“ u Stamnici, opština Petrovac na Mlavi, i Dom za djecu i omladinu „Stanko Paunović“ u Negotinu, u Srbiji.

„Evidentan je trend smanjenja smještaja djece u ustanove socijalne zaštite, što je rezultat intenziviranog rada na jačanju hraniteljstva kao optimalnijeg vida zbrinjavanja“, navodi se u izvještaju o radu Centra za socijalni rad Prijedor za 2014. godinu.

Na evidenciji prijedorskog Centra za socijalni rad pod starateljstvom je 55 djece bez roditeljskog staranja, i to bez oba roditelja devetoro djece, bez jednog roditelja 32 djece, sa oba roditelja 14 djece, ali roditelji ih zanemaruju.

Među 32 djece bez jednog roditelja u 18 slučajeva su roditelji spriječeni da obavljaju svoju dužnost, u 11 slučajeva roditelji su napustili djecu, a u tri slučaja riječ je o roditeljima lišenim roditeljskih prava.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.