Edukacija važna za smanjenje broja oboljelih od astme

Dom zdravlja Prijedor juče je u saradnji sa internacionalnom kompanijom „Glaxo Smith Kline“ organizovao edukativnu radionicu i predavanje za djecu oboljelu od astme i njihove roditelje. Direktorica ove zdravstvene ustanove Slavica Popović istakla je da je u smanjenju broja oboljelih od ove bolesti veoma važna edukacija. „Forum internacionalnog respiratornog udruženja-FIRS postavio je ciljeve u čije ostvarenje se uključuje i prijedorski Dom zdravlja, a kojima se nastoji da svaki zdravstveni radnik, roditelj, nastavnik, političar i novinar zna i razumije ozbiljnost simptoma plućnih bolesti i na koji način se može poboljšati zdravlje pluća“, rekla je Popovićeva. Predavanje je održala pedijatar Azra Pašalić koja je rekla da procjene govore da je na području opštine Prijedor broj osoba mlađih od 18 godina oboljelih od astme oko 2000. „U smanjenju broja oboljelih važno je naglasiti dobru preventivu kontinuiranom edukacijom ljekara i pacijenata. Ovim kao i uvođenjem savremene terapije po smjernicama Globalne svjetske inicijative za liječenje astme-GINA moguće je čak 90 odsto oboljelih od astme liječiti tako da oni mogu da vode normalan, aktivan i kvalitetan život“, rekla je Pašalićeva. Ona je dodala da astma pogađa svako životno doba, ali da se kod polovine oboljelih astma javila prije desete godine života, a kod trećine prije 40. godine. Pašalićeva tvrdi i da je odnos broja oboljelih prije desete godine života dva na prema jedan u korist muškog pola, a oko tridesete godine života taj se broj izjednačava.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.