Edukativna predavanja u okviru projekta Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka

U prijedorskim mjesnim zajednicama počela su edukativna predavanja u okviru projekta „Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka“ koji Udruženje građana „DON“ iz našeg grada provodi uz podršku Fondacije za socijalno uključivanjeu BiH(FSU). Realizacija ovih predavanja počela je 17.10.2011. godine i trajaće do 15.11.2011. godine. Pored FSU u BiH podršku ovom projektu dali su i opština Prijedor te Dom zdravlja Prijedor, kroz obezbjeđenje kako finansijskih sredstava tako i ostalih potrebnih resursa za efikasnu realizaciju projekta. Edukativna predavanja po mjesnim zajednicama vode timovi doktorica koje su zaposlene u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi. Tokom prve sedmice realizacije predavanja o važnosti preventivne zdravstvene zaštite sa akcentom na karcinom dojke održana su predavanja u Gornjim Garevcima(Gornji Garevci, Božići i Jaruge), Brezičanima (Brezičani, Gornja i Donja Dragotinja, Jutrogošta, Cikote, Jugovci i Čejreci), Rakelićima (Rakelići, Busnovi, Tomašica i Saničani), Donjim Garevcima (Donji Garevci, Gornji i Donji Orlovci), Orlovači i Velikom Palančištu (Veliko Palančište, Crna Dolina, Gornja Puharska, Gornji Jelovac). Ovim putem Vas pozivamo da učestvujete na edukacijama (po mjesnim zajednicama) kako bi se informisali o važnosti preventivne zdravstvene zaštite.
Tekst i foto – DON Prijedor i GradPrijedor.com

Comments are closed.