Evidentirano 1.167 lica sa posebnim potrebama

centar-za-socijalni-rad

U Centru za socijalni rad Prijedor evidentirano je 1.167 lica sa posebnim potrebama, od čega je 472 djece do 19 godina, i ovaj broj nije konstantan, navodi se u izvještaju o radu ove javne ustanove za 2015. godinu.

Novina u radu sa djecom sa posebnim potrebama jeste otvaranje resursne sobe u Centru za socijalni rad Prijedor putem projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provođenje Aneksa 7 dejtonskog mirovnog sporazuma“ u kojoj je otpočeo rad sa desetero djece sa smetnjama u razvoju.

U 2015. godini 292 roditelja djece sa posebnim potrebama koristila su savjetodavne usluge Centra za socijalni rad Prijedor.

Osim zdravstvenih i finansijskih problema djece sa posebnim potrebama, porodice se suočavaju i sa problemom isključenosti iz društva.

Na području Prijedora 19 srednjoškolaca i četvero studenata ostvaruje pravo na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, i to kroz naknade troškova smještaja i gradskog i međugradskog prevoza.

Ove naknade isplaćuju se iz budžeta lokalne uprave, a refundiraju se iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Centar za socijalni rad Prijedor u 2015. godini ostvario je 821 kontakt sa porodicama i licima sa posebnim potrebama, 54 procjene potreba i usmjeravanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, 23 jednokratne novčane pomoći za ove kategorije, 13 terenskih posjeta i devet intervencija u ostvarivanju prava iz oblasti PIO.

Prema kategorizaciji Centra za socijalni rad Prijedor, laku mentalnu retardaciju imaju 463 lica, umjerenu 229, težu 60, a tešku 19. Tjelesno oštećenje i hronične bolesti ima 267 lica, oštećenje vida 57, sluha 23, a glasa, govora i jezika 49.

Autor: SRNA

Comments are closed.