Finansiranje u oblasti poljoprivrede

Krajem prošle godine OPZ Agroćela i OZZ Biofood-Rizvanovići su poslali zahtjeve Fondu za održiv povratak Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se njenim zadrugama odobre krediti u oblasti poljoprivrede. Protekle sedmice predstavnici ovih zadruga su i direktno razgovarali u Sarajevu sa predstavnicima Fonda i dogovoreno je da direktor BBI iz Bihaća gosp. Samir Čaušević posjeti ove zadruge i njihove zadrugare u cilju objašnjenja kada je u pitanju ova kreditna linija. Dogovreno je da se svi oni koji su aplicirali obrade i za očekivati je da će naši povratnici moći dobiti kredite maximalno 6 000,00 USD sa vrlo povoljnom kamatom od 4,9 – 5,9 % (zavisno od dužine otplate). Detaljnije u sljedećem tekstu:

Korisnici finansiranja: fizička ili pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u ime fizičkih lica koja su njeni kooperanti.
Finansiranja su usmjerena na finansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede koji imaju jaku socijalnu dimenziju i koji treba da rezultiraju većim zapošljavanjem, održivim povratkom izbjeglica i raseljenih osoba u njihove domove kao i ukupnim poboljšanjem životnog standarda ove populacije.

Finansiranje se može koristiti za sljedeće namjene:
-Izgradnju i rekonstrukciju staja i objekata za uzgoj stoke, peradi i proizvodnju mesa, mlijeka i jaja
-Izgradnju drugih objekata vezanih za poljoprivrednu djelatnost, njihovo opremanje potrebnim aparatima i uređajima (hladnjače, agregati, mini centrale i sl.)
-Nabavku uređaja i opreme potrebne za uzgoj (kavezi, gnijezda, hranilice i pojila, uređaji za čišćenje, za održavanje optimalne temperature i sl.)
-Kupovinu osnovnog stada/jata radi proizvodnje
-Kupovinu poljoprivrednih mašina i opreme
-Kupovinu poljoprivrednih alatki
-Kupovinu i izgradnju staklenika i plastenika
-Kupovinu sjemena i zasada povrtnih i voćarskih kultura
-Finansiranje uslužnih djelatnosti iz oblasti uzgoja stoke i biljnih kultura (biljne apoteke i dr.)
-Finansiranje ribogojilišta
-Ostale nabavke vezane za poljoprivrednu djelatnost

Iznos finansiranja: od 2.000,00 do 6.000,00 USD
(2.800,00 KM do 8.600,00 KM)

Rok povrata sredstava: od 12 do 48 mjeseci, može biti uključen grace period od 3-6 mjeseci mjesečne otplate

Profitna stopa: 4.9% godišnje za period otplate do 12 mjeseci; 5.9% godišnje za period otplate 12-48 mjeseci

Izvor otplate: prihodi od poljoprivredne djelatnosti, prihodi po drugim osnovama ako postoje

Instrumenti obezbjeđenja:
Kao sredstva obezbjeđenja može se uzeti jedan ili više od dole navedenih sredstava obezbjeđenja što podliježe ocjeni Banke:
-Jedan ili više žiranata prihvatljivih za banku
-Ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda asigniran na BBI
-Mjenice firme koja otkupljuje proizvode sa naznakom “bez protesta”
-Zalog pokretne imovine
-Polica osiguranja vinkulirane na Banku
-Mjenice Klijenta sa naznakom “bez protesta”
-Garancija firme, kolateral firme koji je prihvatljiv za banku sa stanovišta politike finansiranja pravnih lica

Naknada za finansiranje: jednokratna u iznosu 0,5% min. 35 KM ili 1% ako se kao posrednik u finansiranju uključuje firma i garantuje povrat finansiranja.

Izvor: www.cela.ba

Comments are closed.