Finansirati projekte a ne postojanje omladinskih organizacija u Prijedoru

Opština Prijedor iz svog budžeta nastaviće, kao i u posljednje 3 godine, finansirati projekte omladinskih organizacija, a ne njihovo postojanje, kao što je to bila praksa ranije, rekla je načelnica opštinskog Odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Babić. „Novac iz opštinskog budžeta omladinske organizacije više ne mogu dobijati samo zato što postoje, nego za programe i projekte koji moraju biti od koristi ne za jednog ili više pojedinaca već za šire ciljne grupe ili za cijelu društvenu zajednicu“, izjavila je Babićeva novinarima u Prijedoru. Ona je kazala da iz opštinskog budžeta neće biti finansirani materijalni troškovi omladinskim organizacijama. „One se o tome moraju same brinuti jer se se registrovale samostalno i dobrovoljeno, iako u njihovim predloženim projektima odobravamo sufinansiranje tih troškova do deset odsto“, pojasnila je Babić. Ona je dodala da postoji mogućnost da se raspiše novi konkurs za finansiranje projekata omladinskih organizacija budući da je od 70.000 KM predviđenih za ovu godinu raspodijeljeno 48.000 KM, gdje je odobren novac svima koji su aplicirali i ispunili uslove. „Omladinski savjet opštine Prijedor novac nije dobio ni ove ni prošle godine jer ne funkcioniše, jer njegovi članovi i rukovodioci imaju oprečne priče i jer ne vrše osnovnu ulogu koordinisanja rada omladinskih organizacija“, navela je Babićeva. Ona je podsjetila da je OSOP-u predviđeno 10 odsto od omladinskog budžeta, ali da taj novac ipak neće dobijati po automatizmu, nego kada podnese izvještaj o radu za prethodnu i plan rada za narednu godinu odnosno kada riješi unutrašnje strukturalne turbulencije. Lani je od 11 prijavljenih omladinskih organizacija, njih 9 odnosno sve koje su ispunile konkursne uslove, podržano sa 35.653 KM od čega je prema urbanim organizacijama usmjereno 13.363 KM, a prema ruralnim 22.280 KM.
SRNA

Comments are closed.