Fond duguje 1.9 miliona KM poslodavcima prijedorske regije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske duguje 1,9 miliona KM za naknade plata za vrijeme bolovanja poslodavcima prijedorske regije koju čine opštine Prijedor, Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica, Oštra Luka i Krupa na Uni, rečeno je Srni u Fondu. Od ukupnog duga, više od 50 odsto se odnosi na budžetske korisnike. Od ostalih obveznika, najviše se duguje bankama i rudniku Arselor Mital Prijedor. Iz Fonda podsjećaju da su troškovi naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad udvostručeni od 2008. godine, kada je period bolovanja za koji poslodavac nadoknađuje platu skraćen sa 120 na 30 dana. „S obzirom da ovu zakonsku izmjenu nisu pratile adekvatne izmjene kod izvora finansiranja obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i da je od sredine 2009. čak i smanjena osnovica za kategoriju nezaposlenih lica koji imaju znatno učešće u ukupnom broju osiguranih, Fond nije bio u prilici da ažurno izmiruje obavezu refundacije plata, što je uticalo na stvaranje duga“, rekli su u Fondu. Od početka ovog mjeseca primjenjuju se stope doprinosa povećane sa 11,5 na 12,5 odsto. „Ukoliko ne bude neplaniranih problema, smanjenja broja zaposlenih ili dodatnog smanjenja plata, ova zakonska izmjena trebalo bi da pozitivno utiče na prihod Fonda. Ukoliko prihod bude ostvarivan planiranom dinamikom, među prioritetima će se naći i izmirenje duga za naknadu plata za vrijeme bolovanja“, najavljeno je iz Fonda. U prijedorskoj Filijali Fonda zdravstvenog osiguranja ocjenjuju da je stopa bolovanja u padu, da je u 2010. godini najviša bila u decembru /2,42 odsto/, a najniža u septembru /1,51 odsto/, te da Fond ima prvostepenu i drugostepenu komisiju koja utvrđuje opravdanost bolovanja dužeg od 30 dana. „Razlozi bolovanja dužih od 30 dana su maligna i kardiovaskularna oboljenja, bolesti mišićnog i koštanog tkiva, nervna oboljenja i trudnoće“, rekli su u prijedorskoj Filijali. Ova filijala lani je poslodavcima refundirala 533.000 KM i ostvarila prihod od 44.087.871 KM ili 95 odsto od plana.
SRNA