Formiran prvi klaster oblast zdravstva u RS-Saradnja nauke, ustanova i vlasti

Aktivnosti vođene prethodnih godinu i po dana u okviru projekta AMI 4 Evropa, konačno su rezultirale dvodnevnom međunarodnom konferencijom i osnivačkom skupštinom klastera za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka, početkom prošle sedmice na Mrakovici.
Koordinator ovoga projekta, Paloma Lozano iz Madrid mreže, rekla je da su dva, od ukupno 12 postojećih klastera ove mreže, uključena u ovaj projekat i istakla da će se posebno raditi na prenošenju stečenih iskustava u okviru dva klastera:
– To je klaster za zdravlje i dobrobit i klaster za bionauke. Oni će pomoći kao izvor inspiracija za stvaranje ovih novih klastera. Ta dva klastera formirana su 2007. godine, tako da imamo određena iskustva koja možemo da prenesemo drugima i ukažemo, konkretno, šta je funkcionisalo, a šta nije.
Ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić je istakao da uvijek ima prostora i potrebe za usavršavanjem u svim oblastima, pa i zdravstvu, posebno kad je u pitanju uspostavljanje određenih odnosa između relevantnih faktora za ovu oblast:
– To je, s jedne strane, nauka, naučna zajednica, s druge strane je to poslovna zajednica i s treće strane javna uprava, odnosno vlast, što znači da, sadejstvom svih tih faktora, treba da se postignu najbolji efekti, a to, u ovom slučaju, znači primjena naučno-istraživačkih i inovacionih postignuća u zdravstvu. Komić je ocijenio da zdravstvo Republike Srpske ima kapaciteta za uključivanje u ovakve projekte i podsjetio da Vlada podržava ovaj, ali i slične projekte.
Zdenka Krivokuća, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci, ocijenila je da je kvalitet rada ovog fakulteta i kompletnog univerziteta ono što je opredijelilo evropske partnere da ove institucije uključe u ovakav projekat:
– Nastavna baza Medicinskog fakulteta su naše zdravstvene ustanove RS u kojima se odvija više od 50 posto nastavnog procesa, gdje su nam nastavnici i saradnici i svi oni koji su nam neophodni u izvođenju nastavnog procesa, a i svi naši nastavnici su uključeni u ovaj projekat.
Direktor Opšte bolnice Prijedor, dr Mirko Sovilj pohvalio se da je veliki broj stručnjaka ove bolnice već osposobljen i za samostalno vođenje pojedinih projekata. Zadovoljan je što je ova zdravstvena ustanova prvi put uključena u jedan evropski projekat:
– Od ovog klastera očekujemo da će transfer i tehnologija, transfer iskustava kolega iz okruženja i transfer znanja biti mnogo broži i da neće biti prepreka.
Generalni director Kompanije “BIO METI” iz Hanovera Gerit Hoenhof, naglasio je da je ova kompanija formirana s ciljem podržavanja transfera tehnologija kroz uspostavljanje veza između onih koji obavljaju istraživanja i onih koji ih primjenjuju u praksi, kroz formiranje klastera u čemu ima veliko iskustvo.
Mišo Reljić, director Agencije “Preda”, koja implementira projekat AMI 4 Evropa na području Republike Srpske, je istakao da je ovo početak jedne priče, ovdje u RS, o osnivanju klastera u oblasti zdravstva koji treba da unaprijedi saradnju privatnog i javnog sektora i akademske zajednice.
– Cilj je da se napravi ozbiljna veza između naučno-istraživačke zajednice i zdravstva, da bi se kroz naučnoistraživački rad došlo do saznanja koja bi bila primijenjena u zdravstvu – rekao je Reljić i konstatovao da je ovo potvrda da se trud uložen u prethodnih godinu i po dana isplatio, jer se, na ovaj način, RS već uključuje u savremena evropska kretanja u veoma značajnoj oblasti kao što je medicina.
Kozarski vjesnik

Comments are closed.