Formiranje servisa podrške invalidnim licima

InvalidiU svakoj opštini u Republici Srpskoj do jeseni trebalo bi da budu definisani servisi podrške invalidnim licima da bi za njih u narednoj godini mogla biti planirana sredstva, rekao je u petak na Mrakovici pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Ljubo Lepir. Na okruglom stolu pod nazivom „Izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom – servisi podrške“ Lepir je istakao da je resorno ministarstvo organizovalo ovaj skup da bi pomoglo nevladinim organizacijama da adekvatno planiraju potrebe jedne sredine za određenim servisima podrške, koji su dio koncepta proširenih prava invalidnih lica. Menadžer projekta „Podrška razvoju politike u oblasti invalidnosti u BiH“ Lejla Somun-Krupalija naglasila je da je cilj projekta izjednačavanje prava lica sa invaliditetom, bez obzira na porijeklo invalidnosti. „Prava ovih lica ne svode se samo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, već se u unapređenje društvenog statusa invalida treba da uključe i sektori zapošljavanja, obrazovanja, trgovine i preduzetništva“, rekla je Lejla Somun-Krupalija. Okrugli sto na Mrakovici organizovalo je Ministartvo zdravlja i socijalne zaštite RS, uz podršku Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja (IBHI). Skup je dio je projekta podrške razvoju politike u oblasti invalidnosti kojeg realizuju Direkcija za ekonomsko planiranje BiH i entitetska resorna ministarstva.
Izvor: TV Prijedor

Comments are closed.