Foto dana: Sana na istorijskom minimumu, 23.08.2015.

Na hidrološkoj stanici „Prijedor“, vodostaj rijeke Sane, zbog nedostatka padavina, u periodu od 13. do 15. augusta ove godine, prevazišao i istorijski minimum i kretao se svega od -20 do -21 centimetar.

sana1

Comments are closed.