Foto vijest-Koliko je sati?

Već smo naučili da se zbog prelaska na ljetno/zimsko računanje vremena kazaljke na satu pomjeraju za 1 sat naprijed/nazad svakog posljednjeg vikenda u martu i oktobru. Tako je bilo i nedavno kada smo spavali 1 sat duže jer smo prešli na zimsko računanje vremena i vratili kazaljke unazad. Međutim, izgleda da to nije slučaj sa velikim satom u centru našeg grada ispred nekadašnje robne kuće „Patrija“. Naime, veliki sat koji je u stvari sastavljen od 3 časovnika okrenuta na 3 različite strane, pokazuje različito vrijeme. Za razliku od druga dva koja pokazuju tačno vrijeme, onaj treći (okrenut prema rudničkim zgradama) i dalje pokazuje ljetno vrijeme.
Da li je u pitanju zaboravnost onih koji su zaduženi za njegovo održavanje i koji su možda smetnuli sa uma da i ovaj časovnik treba pokazivati tačno vrijeme ili se radi o nemogućnosti pomjeranja njegovih kazaljki tj. nekom kvaru, ne znamo. Ili smo već „stigli u EU“ a da to ne znamo pa ovaj časovnik pokazuje koliko je sati u Atini, Bukureštu i Helsinkiju. Šta god da je prava istina, pozivamo nadležne da usklade i treći časovnik kako se ne bi dešavalo da neko od naših sugrađana prolazeći pored njega vidi pogrešno vrijeme i možda „porani“ u školu, na posao ili na ljubavni sastanak.

Comments are closed.