Foto vijest-Novi saobraćajni znak-Dubai stigao u Prijedor

Svi oni koji su nekada polagali vozački ispit sjećaju se da je bilo potrebno naučiti značenje svih saobraćajnih znakova koji postoje. Postoje trokutasti, okrugli, pravougaoni, kvadratni, te znakovi pomalo neobičnih oblika kao što je npr. „Andrejin krst“, ali uglavnom znamo da se dijele na znakove izričitih naredbi, znakove obavještenja i znakove opasnosti. Saobraćajni znak koji se „pojavio“ na putu Prijedor-Ljubija u mjestu Ljeskare po obliku možemo svrstati u okrugle znakove ali ga nikako ne možemo svrstati niti u jednu od gore pomenutih grupa. Šalu na stranu, ali nedavno je nepoznata osoba „obukla“ jedan od znakova kod pružnog prelaza u majicu sa natpisom „Dubai-United Arab Emirates“.
Iako vjerujemo da je neko želio samo da se našali ili možda da se pohvali kako je bio u ovom gradu, sigurni smo da uopšte nije pametno „sakrivati“ saobraćajne znakove jer oni nisu postavljeni bezrazložno i na njima se nalaze obavještenja bitna za sigurnije odvijanje saobraćaja.

Comments are closed.