Glas protiv izgradnje hidroelektrane na izvorima Sane

Koalicija za zaštitu Sane saopštila je danas da neće praviti kompromise niti odustajati od namjere da spriječi izgradnju male hidroelektrane Medna na izvorima ove krajiške rijeke. „Iako je Okružni sud u Banjaluci po drugi put presudio u korist Koalicije koja je tužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zbog izdavanja Rješenja o gradnji MHE Medna, nadležne institucije, nažalost, a prije svih Inspektorat, do sada nisu reagovale niti zaustavile nezakonito uništavanje izvora rijeke Sane“, saopštila je Koalicija. U povodu 14. marta, Međunarodnog dana akcije za rijeke, Koalicija za zaštitu Sane podsjeća da se od samog početka priprema za izgradnju MHE lokalno stanovništvo se protivi takvoj inicijativi, svojim aktima isto su učinile i opštine Ribnik i Mrkonjić Grad na čijim teritorijama se nalaze izvori rijeke Sane, a Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS je u dva navrata dao negativno mišljenje o planovima za izgradnju MHE. „Koalicija za zaštitu Sane je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS predala inicijativu za prethodnu zaštitu gornjeg toka rijeke Sane, u skladu sa Prostornim planom RS do 2015. godine, što bi bilo prelazno rješenje do proglašenja parka prirode“, navodi se u saopštenju. Koncesiju za izgradnju male hidroelektrane Medna na izvorima Sane dala je Vlada RS 2006. godine firmi „Enerdži MBA“, potom firmi „LSB Elektrane“ Banjaluka, a u martu prošle godine firmi „Interenergo“ iz Ljubljane, a Koalicija za zaštitu Sane, koja okuplja dvadesetak nevladinih organizacija iz gradova u unsko-sanskom slivu, smatra da je prenos koncesije izvršen suprotno odredbama prvog ugovora koje su dozvoljavale prenos koncesije na drugo pravno lice tek kad objekat bude izgrađen, što na izvorima Sane nije slučaj. „Osim tog, nijedan koncesionar, ne posjeduje ekološku dozvolu kao ni dozvolu za građenje, čime su grubo prekršeni Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o uređenju prostora i građenju i Zakon o koncesijama“, stoji u saopštenju. Izgradnja MHE Medna započela je uprkos činjenici da je Prostornim planom RS gornji tok rijeke Sane predviđen kao park prirode, a izvori Sane kao strogi režim zaštite. Vlada RS je usvojila Uredbu o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka, kojom je rijeka Sana svrstana u prvu kategoriju, a Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS dostavio je stručno mišljenje sa deset razloga zašto se na izvorima Sane ne smije graditi MHE. Međunarodni dan akcije za rijeke i borbe protiv brana prvi put je obilježen na današnji dan 1997. godine i od tada se svake godine širom svijeta okupljaju ekološki aktivisti s ciljem aktivne borbe za zaštitu rijeka, sprečavanja izgradnje i uklanjanja već izgrađenih brana.
Katarina Panić
Foto – arhiva

Comments are closed.