Godišnji plan preduzeća „Lipa drvo“

Preduzeće „Lipa drvo“ iz Omarske kod Prijedora planira da u ovoj godini inostranim kupcima isporuči 7 000 metara kubnih drvnih poluproizvoda, uglavnom bukove i hrastove daske. Ovaj plan je na nivou prošlogodišnjeg. Računovođa ovog preduzeća Zorica Savić izjavila je da su zadovoljni prihodom od pet miliona KM ostvarenim u 2008. godini i dodala da se nadaju da ekonomska kriza neće omesti njihov ovogodišnji plan. „Lipa drvo“ godišnju proizvodnju drvnih poluproizvoda plasira na inostrano tržište, od čega 90 odsto italijanskoj kompaniji „Kora Domeniko i sinovi“. Ovo preduzeće, u kojem su trenutno zaposlena 63 radnika, osnovao je 2000. godine sa stopostotnim učešćem stranog kapitala.

Comments are closed.