Grad će za 150 godina nestati

Foto: Darko Vujasinović

Foto: Darko Vujasinović

U gradu Prijedoru negativan prirodini priraštaj bilježi se već 19 godina uzastopno, rezultati se istraživanja Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

Dragana Tomičić iz Agencije „PREDA-PD“ rekla je da je u Republici Srpskoj od 2002. godine konstantno negativan prirodni priraštaj, dok je takav trend u Prijedoru prisutan još od 1997. godine.

„Ako se takav trend ne zaustavi, grad će za 150 godina nestati“, rekla je Tomičić podsjećajući da na osnovu negativnog prirodnog priraštaja Republika Srpska gubi oko 40.000 stanovnika za deset godina.

Ona je navela da je broj stanovnika u gradu Prijedoru 1991. godine iznosio 112.470, a da prema popisu iz 2013. godine taj broj iznosi je 97.588.

„Prema procjenama, broj žena u fertilnom periodu je 22.491. Stopa rađanja je 1,28 djece po ženi u fertilnom periodu, a potrebna stopa rađanja je 2,1“, kazala je Tomičić.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ i kompanija „Arselor Mital Prijedor“ realizuju zajednički projekat „Kreiranje populacione politike“ s ciljem stvaranja mreže institucija za provođenje pronatalitetnih mjera na lokalnom nivou i kreiranja smjernica populacione politike za grad Prijedor.

Projekat će se realizovati do kraja oktobra 2016. godine u saradnji sa gradskom upravom, Zavodomza zapošljavanje Republike Srpske, bolnicom „Doktor Mladen Stojanović“, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, Centrom javne bezbjednosti, Udruženjem roditelja sa četvero ili vipe djece „Roda“ i Omladinskim savjetom grada Prijedora.

Zbog loše demografske situacije Skupština grada Prijedora usvojila je u novembru prošle godine zaključak kojim se Odjeljenje za društvene djelatnosti grada zadužuje da ponudi mjere za rješavanje problema depopulacije.

Autor: SRNA

Comments are closed.