Gradska izborna komisija Prijedor-Do sada neviđen inženjering unutar partija

Gradska izborna komisija Prijedor saopštila je danas da je za protekle lokalne izbore korektno i stručno obavila svoj posao u skladu sa zakonom i pravilima koje je donijela Centralna izborna komisija BiH, ali da, nakon mnogobrojnih problema koji su pratili ove izbore, ne može u potpunosti biti zadovoljna jer su se pokazali nedostaci u provođenju Izbornog zakona BiH, kao i pravila CIK-a BiH.

„Sistem otvorenih lista donio je do sada neviđeni inženjering unutar partija, tako da mnogi kandidati iskaču iz redoslijeda koji je partija odredila, a takvim djelovanjem došlo je i do određenih nepravilnosti u izbornom procesu, koje su nedokazive ili se teško mogu dokazati, odnosno može se izraziti samo sumnja“, stoji u saopštenju GIK-a Prijedor.

U saopštenju se navodi da su se mnoga biračka mjesta u Prijedoru veoma teško uredila, da nije bilo potrebnog inventara, stolica i klupa, što bi, prema mišljenju GIK-a, do narednih izbora trebalo biti riješeno za cijelu izbornu jedinicu.

GIK podsjeća da nije odgovoran za rad biračkih odbora i da su, prema Izbornom zakonu BiH, birački odbori samostalni u svom radu i odgovaraju za svoje postupke u toku izbornog procesa.

„Stav Komisije je da, ukoliko dođe do grešaka u radu biračkog odbora, treba utvrditi pravu istinu, a one koji prave greške kazniti u skladu sa zakonom“, piše GIK.

GIK saopštava da je izborni proces koji se odvijao poslije dana održavanja izbora pratila „i kampanja kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dalibora Pavića koji je optužio GIK za falsifikovanje izjave jednog člana biračkog odbora“ pri tome tražeći ostavku svih članova GIK-a i navodeći da je SNSD uputio više prigovora.

„GIK Prijedor na ovakve tvrdnje može samo da konstatuje da odbornički kandidat ne samo da nije upućen u izborna pravila nego ne zna da je SNSD uputio samo jedan prigovor, koji je GIK rješavao u skladu sa zakonom i uz konsultacije sa CIK-om BiH“, dodaje se u saopštenju.

GIK traži Pavićevu odgovornost za ometanje izbornog procesa jer je od njega, kao rukovodioca „Elektrodistribucije“ Prijedor, GIK blagovremeno zatražio dopisom da, zbog održavanja lokalnih izbora, obezbjedi nesmetano snabdijevanje električnom energijom cijelog grada.

„Međutim, na dan izbora, a naročito u večernjim časovima, neposredno prije, a i poslije zatvaranja biračkih mjesta, došlo je do nestanka električne energije na 23 biračka mjesta, a samim tim i do ometanja izbornog procesa. Postavlja se pitanje šta je Dalibor Pavić preduzeo da najmanja kiša i vjetar ne poremete sistem za snabdijevanje električnom energijom? Ostaju sumnje zašto je nestanak električne energije bio uglavnom u vrijeme brojanja glasova na biračkim mjestima“, saopštio je GIK.

Od pet članova GIK-a Prijedor saopštenje su potpisali predsjednik Željko Škondrić i članovi Suada Kolonić, Dosta Mejakić i Mensur Islamović, a član Maja Mandić, koja dolazi iz SNSD-a, to nije učinila.
SRNA

Comments are closed.